guideubon

 

ปั่นล้อเดียว บอกรักแม่ เทิดพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาคม 2562

ปั่นล้อเดียว-บอกรักแม่-อุบล-02.jpg

ชมรมล้อเดียวเทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดจัดทำกิจกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ปั่นล้อเดียว บอกรักแม่ " ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีเด็กอายุ 6-12 ปี พร้อมผู้ปกครอง จำนวน 100 คน ปั่นจักรยานล้อเดียว รอบชุมชนเขตเทศบาลครอุบลราธานี เป็นระยะทาง 3.30 กิโลมตร 

เวลา 06.00-07.30 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ตรวจสภาพความพร้อมของจักรยานล้อเดียว

เวลา 07.30-07.40 น. - พิธีมอบสือสีฟ้า "รักแม่" 12 สิงหาคม 2562 โดย ประธานหอการค้จังหวัดอุบลราชธานี

- พิธีมอบเสื้อสีฟ้า "ร้กแม่" 12 สิงหาคม 2562 โดย ประธานสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

เวลา 07.40-07.50 น. - ประธานชมรมล้อเดียวเทศบาลนครอุบลราชธานี กล่าวประวัติและความเป็นมา

ของชมรมๆ 

เวลา 07.50-08.00 น. -ประธานทอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมกิจกรม และปล่อยขบวนพาเหรดปั่นล้อเดียว "บอกรักแม่"

เวลา 08.09 น. - ชบวนพาเหรดล้อเตียว เคลื่อนขบวนออกจากทุ่งศรีมืองประตูด้านศาลหลักเมือง 

เวลา 09.30 น. - ขบวนพาเหรดล้อเดียว ถึงบริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี รวมตัวกัน ณ ศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี้

เวลา 09.30 น. - พิธีเปิด และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกชมรมล้อเดียวเทศบาลนครอุบลราชราธานี ที่ร่วมแสดงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 (โดยนายกทศมนตรีเทศบาลนครอุบล)

การแสดงของสมาชิกชมรมล้อเดียว จำนวน 3 ชุด

ขุดที่1 การแสดสีไวโอสินบนจักรยานล้อเดียวเพลงคำน้ำนม และเพลงคงคาวกินกล้วย

ชุดที่ 2 การแสดงดีดพิณบนจักรยานล้อเดียว โดยชมรมล้อเดียว

ชุดที่3 การแสดงรำประกอบเพลง "เล่นล้อ (เดียว) ไม่ล้อเล่นนะ" 

- กิจกรรม "เหนื่อยแล้วพัก กราบที่ตักแม่" เพื่อให้เด็กๆ แสดงความรักและความกตัญญูกตเวที่ต่อแม่และผู้ปกครอง (โดยการมอบพวงมาลัยและไหว้ตักแม่)