guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเจาะลึกอุตสาหกรรมบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

เศรษฐกิจยุคดิจิตอล-01.jpg

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ ผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกอุตสาหกรรมบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล “Hospitality Insights in the Digital Economy Era” พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ การประกวดเมนูสร้างสรรค์จากผักและสมุนไพรพื้นบ้าน การประกวดทำนองและท่ารำ "ฟ้อนยอยกหัตการสืบสานตำนานเทียน" ของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบราชธานี จัดโดย นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น ณ ห้องประชุม ABโรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

อาจารย์สิริรัตน์ ชอบขาย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการใช้ เทคโนโลยี Digital ที่หลากหลาย ทั้งการเล่น Facebook, Smartphone และ Tablet เพื่อความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจและจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในระยะหลายปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้อนาคตอันใกล้ผู้บริโภคจะมีวิถีชีวิตภายใต้กระแสเศรษฐกิจดิจิตอล โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ อันจะมีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวทั่วโลก

เศรษฐกิจยุคดิจิตอล-02.jpg

ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีการจัดงานสัมมนา เรื่อง Hospitality Insights in the Digital Economy Era ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ชุมชน และสังคมเล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอข้อมูลอันจะเป็นแนวทางในการพิจารณาสายงานอาชีพในอนาคต

กิจกรรมในงาน ภาคเช้า การบรรยายพิเศษ “เจาะลึกอุตสาหกรรมบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล” โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร คณะกรรมมาธิการฟื้นฟูการท่องเที่ยวโลกขององค์การท่องเที่ยวโลก การเสวนาวิชาการ “สายงานในอุตสาหกรรมบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล" โดย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ฟ้อนรำ-อุบล-01.jpg

และภาคบ่าย กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการโรงแรม และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล กิจกรรมการประกวดเมนูสร้างสรรค์จากผักและสมุนไพรพื้นบ้าน และการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทำนองและท่ารำ "ฟ้อนยอยกหัตการสืบสานตำนานเทียน" ของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบราชธานี ชิงทุนการศึกษา กว่า 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ฟ้อนรำ-อุบล-02.jpg

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ หลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 088-1218131, 094-3107121

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511