guideubon

 

เชิญร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-09.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ กลุ่มสืบสาน นำฮอย หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ขอเชิญชวนชาวอุบลฯ ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา  ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณอุโบสถวัดสุทัศนาราม ข้างศาลจังหวัด ตรงข้ามทุ่งศรีเมือง

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-01.jpg

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เกิดเมื่อ พ.ศ.2422 เป็นธิดาคนที่ 9 ของท้าวสุรินทร์ชมภู และนางดวงจันทร์ เป็นชาวเมืองอุบลราชธานี ได้เข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ ถวายตัวเป็นชายาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อเดือนมีนาคม รศ.112 (พ.ศ.2436) สมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว (มณฑลอีสาณ) 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประทับอยู่ที่เมืองอุบลราชธานี เป็นเวลา 17 ปี เสด็จนิวัติสู่กรุงเทพมหานครเมื่อ รศ.129 (พ.ศ.2453)

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ได้ให้กำเนิดโอรส 2 องค์ คือ หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล และหม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-05.jpg

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ได้มอบที่ดินอันเป็นมรดกตกทอด ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินจำนวน 6 แปลง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่สำคัญ ๆ คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมืองและโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)

นอกจากนี้ ยังมีที่ดินอีก 37 ไร่ ที่ตกทอดมาเป็นมรดกของโอรสทั้ง 2 องค์ และได้มอบให้ทางราชการเมื่อ พ.ศ.2475 ซึ่งปัจจุบัน คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

หม่อมเจียงคำ-อุบล-04.jpg
ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล  โอรสของหม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481 ที่วังสงัด ซึ่งเป็นที่ประทับของท่าน เมื่อครั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เสด็จพระทับเมืองอุบลราชธานี

ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกภาคส่วน ได้จัดพิธีชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในคุณงามความดีของหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-07.jpg

สำหรับในปี 2558 นี้ เป็นปีที่ 8 ของการจัดงาน จะมีขึ้น ณ วัดสุทัศนาราม ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถวายผ้าป่า อุทิศส่วนกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์

สำหรับภาคค่ำ พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. พิธีวางขันหมากเบ็ง การมอบรางวัลหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา อนุสรณ์ การกล่าวสดุดี การร้องหมอลำเชิดชูเกียรติ การฟ้อนเชิดชูเกียรติ การแสดงดนตรีไทย และการจัดแสดงนิทรรศการหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

หม่อมเจียงคำ-วัดสุทัศนาราม-01.jpg

ขอเชิญชวนประชาชนชาวอุบลราชธานี ได้ร่วมกันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยาในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 นี้ ที่ วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511