guideubon

 

เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วัดภูพร้าว-ต้นไม้เรืองแสง-อุบล-07.jpg

สถานที่บนภูพร้าว เป็นสถานที่สำคัญของบูรพาจารย์หลายท่านได้มาพักอาศัยบำเพ็ญสมณะธรรม นำภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกามาอบรมสมาธิภาวนา หนึ่งในพระสุปฏิปันโนทั้งหลายนั้นคือ พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปัญโญ เมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว ท่านได้อธิษฐานและขอบิณฑบาตรสถานที่ของภูพร้าวแห่งนี้ต่อเจ้าหน้าที่ทางราชการ ซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดชื่อ วัดสิรินธรวราราม ด้วยความล่วงเลยไปตามกาลเวลาและความทุรกันดาร สถานที่ปฏิบัติของบูรพาจารย์แห่งนี้จึงทรุดโทรมลงเพราะขาดการบูรณะ

วัดภูพร้าว-ต้นไม้เรืองแสง-อุบล-09.jpg

ปี พ.ศ.2542 อดีตพระครูกมลภาวนากร (สีทน ปมโล) ได้พาคณะศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ และพร้อมใจกันก่อสร้างอุโบสถขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของคณะสงฆ์ ตลอดถึงเป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ปัจจุบันอุโบสถที่กำลังดำเนินการก่อสร้างนั้นยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์

วัดภูพร้าว-ต้นไม้เรืองแสง-อุบล-10.jpg

ดังนั้น ปี พ.ศ.2558 วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ได้จัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถในส่วนของการตกแต่งเก็บรายละเอียดภายใน และงานพื้นปูนรอบนอกอุโบสถของส่วนที่เหลือ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศลครั้ังสำคัญนี้

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558

เวลา 10.00 น. ตั้งกองกฐินสามัคคี ณ อุโบสถวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

เวลา 15.00 น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

เวลา 10.00 น. ทอดกฐินสามัคคี / พระสงฆ์อนุโมทนา / เสร็จพิธี

มิตรภาพและศรัทธา กว่าจะมาเป็น วัดสิรินธรภูพร้าว อันโด่งดัง

งดงามดั่งสรวงสวรรค์ มหัศจรรย์ต้นไม้เรืองแสง วัดสิรินธรภูพร้าว

มหัศจรรย์ อันซีนอุบล ต้นไม้เรืองแสง วัดภูพร้าว (มีคลิป)

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511