guideubon

 

เชิญร่วมปั่นจักรยานทางเรียบการกุศล หาทุนมอบ รพ.โขงเจียม

ปั่นรับอรุณ-โขงเจียม-อุบล-01.jpg

โรงพยาบาลโขงเจียม ร่วมกับอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการแข่งขันจักรยานทางเรียบการกุศล “ปั่น...ปันบุญ รับอรุณ ณ โขงเจียม” วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งประเภทเสือหมอบ และเสือภูเขา เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลโขงเจียม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็นโดยการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการสัญจร ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย จักรยานในอำเภอโขงเจียมและอำเภอใกล้เคียง เผยแพร่การออกกำลังกายโดยจักรยานให้แพร่หลายทั่วไป

หลักเกณฑ์การแข่งขันแต่ละประเภท ดังนี้

1. การจัดแข่งขันจักรยานทางเรียบเสือหมอบ และจักรยานเสือภูเขา

1.1 ประเภทเสือหมอบชาย ระยะทาง 60 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 รายการ

1.1.1 ประเภทเสือหมอบ รุ่นอายุ 39 ปีลงมา
1.1.2 ประเภทเสือหมอบ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป

1.2 ประเภทเสือหมอบหญิง ระยะทาง 60 กิโลเมตร แบ่งเป็น 1 รายการ

1.2.1 ประเภทเสือหมอบ รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง

1.3 ประเภทเสือภูเขาชาย ระยะทาง 60 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 รายการ

2.1.1 ประเภทเสือภูเขา รุ่นอายุ 39 ปีลงมา
2.1.2 ประเภทเสือภูเขา รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป

1.4 ประเภทเสือภูเขาหญิง ระยะทาง 60 กิโลเมตร แบ่งเป็น 1 รายการ

2. ประเภทกิตติมศักดิ์ (VIP) ชาย-หญิง ปั่นรณรงค์และส่งเสริมสุขภาพ ระยะทาง 19 กิโลเมตร

การให้บริการนักกีฬาจักรยาน บริการอาหารเช้า อาหารเที่ยงในวันทำการแข่งขัน บริการน้ำดื่ม ณ จุดจัดการแข่งขัน ระหว่างเส้นทาง มี เจ้าหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัย มีรถยนต์บริการให้นักกีฬาตลอดเส้นทางการแข่งขัน ผู้สมัคร 600 ท่านแรก จะได้รับเสื้อจักรยานที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในวันรายงานตัว การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินค่าสมัคร แล้วเท่านั้น 

ค่าสมัคร

1. ค่าสมัคร คนละ 500 บาท ประเภทแข่งขันเสือหมอบ เสือภูเขา ทุกรายการ รับฟรีเสื้อแข่งขันและเหรียญที่ระลึก

2. ประเภท VIP บัตร VIP ราคา 1,000 บาท รับฟรีเสื้อแข่งขันและเหรียญที่ระลึก

เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่เสาร์ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

จุดลงทะเบียนและพิธีเปิด สนามกีฬา โรงพยาบาลโขงเจียม

จุดปล่อยตัวการแข่งขัน หน้าสนามกีฬา โรงพยาบาลโขงเจียม

จุดสิ้นสุดการแข่งขัน ถนนทางเข้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

จุดพิธีปิดและรับประทานอาหารกลางวัน ลานหินอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นพ.ประวีร์ คำศรีสุข 098-1021447 และ น.ส.ภาวี ปีกขาว 081-1428955