guideubon

 

อบรมสัมมนา "เทคนิคง่ายๆกับการถ่ายภาพฟุตบอล" ครั้งที่ 1

อบรมถ่ายภาพ-ฟุตบอล-01.jpg

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา "เทคนิคง่ายๆกับการถ่ายภาพฟุตบอล" ครั้งที่ 1 โดย วรุตม์ หนันเรือง ช่างภาพฟุตบอลอาชีพ ห้อง Lecture 3 ชั้น 3 อาคาร President ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558  ค่าลงทะเบียน 300 บาท (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

กำหนดการ
----------------------------------------------------------------
09.00 น. ลงทะเบียน 
10.00 น. เบรคกาแฟ 
10.30 น. บรรยายการถ่ายภาพเบื้องต้น 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เริ่มบรรยายการถ่ายภาพกีฬา ขั้นสูง 
14.30 น. เบรคกาแฟ 
14.45 น. เริ่มบรรยาย 
16.00 น. ตอบคำถาม และ สรุป
17.30 น. พร้อมกันที่สนามฟุตบอล
-----------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 
อาจารย์คำภีร์ นิลแสง (081-3607198)
อาจารย์อภัย อภัยภักดิ์ (098-3066072)
คุณรัฐเดช สารสมัคร (089-8451563)