guideubon

 

พร้อมแล้ว!! งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 ม.อุบลฯ จัด 9-18 ก.พ.61

เกษตรอีสานใต้11-อุบล-01.jpg

วันที่ 18 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561

เกษตรอีสานใต้11-อุบล-02.jpg

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม นิทรรศการเกษตรมีชีวิต แปลงสาธิตทางการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์ การเสวนาวิชาการ การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และจักรกลทางการเกษตร สินค้าชุมชน/สินค้า OTOP ประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร ประกวดร้องเพลง วงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ บริษัท/ห้างร้านเอกชนชั้นนำทางการเกษตร มากกว่า 60 หน่วยงาน ร่วมจัดงานในครั้งนี้

อริยาภรณ์-พงษ์รัตน์-01.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า งานเกษตรอีสานใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนในพื้นที่อุบลราชธานีและใกล้เคียง ร่วมจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้เข้าถึง เข้าใจความพอมี พอกิน พอใช้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความทันสมัย และก้าวหน้ามั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนการขยายผลสู่กลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต

เกษตรอีสานใต้11-อุบล-03.jpg

ในส่วนของกิจกรรม และรูปแบบการจัดงาน ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่งดงามด้านการนำเสนอสุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เศรษฐกิจ ปลาสวยงาม ทุ่งดอกไม้หลากสี เชลฟี่ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก พลังแสงอาทิตย์ผลิตผักในโรงเรือน สตอเบอรี่อีสานใต้ ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การแสดงผลงานทางวิชาการ รูปแบบและโมเดลทางการเกษตรและการบริการให้คำปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร การเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดไก่พื้นเมือง ประกวดจัดตู้ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร ประกวดจัดสวนถาด ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" ประกวดปลากัด เป็นต้น

เกษตรอีสานใต้11-อุบล-04.jpg

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงหลากชนิด สินค้าคุณภาพจากกลุ่มชุมชน พร้อมชมการแสดงบนเวที จัดให้มีการประกวดวงดนตรี ประกวดร้องเพลง ประกวดหมอลำกลอน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และนักร้องศิลปิน ชมฟรี!! ตลอด 10 วัน 10 คืนของการจัดงาน

เกษตรอีสานใต้11-อุบล-05.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 โดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 353 500 หรือ ติดตามได้ที่ http://kasetday.agri.ubu.ac.th หรือ Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เกษตรอีสานใต้11-อุบล-06.jpg

เกษตรอีสานใต้11-อุบล-07.jpg

เกษตรอีสานใต้11-อุบล-08.jpg

เกษตรอีสานใต้11-อุบล-09.jpg

เกษตรอีสานใต้11-อุบล-10.jpg