guideubon

 

กลับมาอีกครั้ง ถนนสายวัฒนธรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ เริ่ม 11 ม.ค.61

ถนนสายวัฒนธรรม-ราชพัฏอุบล-01.jpg

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานพอก โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยจะมีการหมุนเวียนทุกคณะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ภายในงานจัดให้มีการแสดงวงโปงลาง จากสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา การแสดงจากศิลปินหมอลำ

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง และสินค้า OTOP จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ การบริการนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร พร้อมจำหน่ายสินค้าสมุนไพร จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อีกทั้งยังรณรงค์ให้ผู้ที่มาร่วมงานแต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร