guideubon

 

11 มี.ค.58 เชิญร่วมเติมฝันปันรัก 3 โรงเรียน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยงานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยงานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และคลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 7 ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาดูน โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี และโรงเรียนบ้านนาผาย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาใน จ.อุบลราชธานี ให้มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน สร้างจิตอาสา และสำนึกรักบ้านเกิด

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเสริมทักษะ อุปกรณ์ การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน และโต๊ะรับประทานอาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352000  ต่อ 1005 – 1008 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558

เติมฝันปันรัก-บ้านชาติสามัคคี.jpgเติมฝันปันรัก-บ้านนาดูน.jpg