guideubon

 

เชิญร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา ร่วมสาธยายมนต์กับแม่ช่ ศันสนีย์

พระพุทธชยันตีองค์ดำ-นาลันทา-01.jpg

ขอเชิญร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา (พระนิรันตราย ผู้เป็นเลิศแห่งปัญญา และการเยียวยา ) ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ร่วมสาธยายมนต์ทำวัตรเย็น

และวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ท่านแม่ช่ ศันสนีย์ เสถียรสุด ร่วมสนทนาธรรม ธรรมชาติบำบัด ณ โรงพยาบาลสรรพสิทประสงค์ อุบลฯ

พระพุทธชยันตีองค์ดำ-นาลันทา-02.jpg

พระพุทธรูปองค์ดำนาลันทา เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม พระเกตุทรงบัวตูม ปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ชี้แม่พระธรณีเป็นพยาน ตามที่คนไทยนิยมเรียกว่า "ปางมารวิชัย" แกะสลักจากหินแกรนิตสีดำ หน้าตักกว้าง 60 นิ้วฟุต สูงรับจากพระเพลาถึงยอดพระเกตุ 69 นิ้วฟุต เป็นพระพุทธรูปที่มีความสมบูรณ์ที่สุด พระนาสิกวิ่นและนิ้วพระหัตถ์บิ่นเล็กน้อย ซึ่งมีอายุ 1,000 กว่าปี สร้างเมื่อสมัยพระเจ้าเทวาปาล คือระหว่าง พ.ศ.1353-1393 ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกที่ปรากฎมีอยู่จริง ตามบันทึกของพระถังซำจั๋ง พระจีนที่เคยเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสานาที่มหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทาถึง 14 ปี

เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวเท่านั้น ที่เหลือจากการทำลายของคนศาสนาอื่น จากบันทึกของท่านตารนาท ธรรมสวามินปราชญ์ เขียนเอาไว้ว่า "เมื่อกองกำลังติดอาวุธ บุกมาหมายบดขยี้มหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญของพระพุทธศาสนา ทั้งพระนักศึกษาและพระคณาจารย์พร้อมด้วยชาวพุทธพากันไปหลับภัยอยู่หลังองค์พระพุทธรูปองค์ดำ ด้วยอภินิหารแห่งพระพุทธ รูปองค์ดำทำให้กองกำลังต่างศาสนาไม่สามารถมองเห็นชาวพุทธเหล่านั่นได้"

เมื่อพระพุทธรูปองค์ดำเหลือรอดจากการถูกทำลายของคนต่างศาสนา และไม่ถูกอังกฤษยึดไป พระองค์ยังประทับอยู่ที่เดิม แม้ในกาลภายหลังทางรัฐบาลอินเดียพยายามที่จะย้ายท่านไปเก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนาลันทา ซึ่งเก็บรวบรวมหลักฐานพระพุทธรูปต่างๆ ที่ต้นพบในบริเวณนาลันทาและราชคฤห์ แต่ทุกครั้งที่มีการโยกย้ายมักเกิดเหตุอาเพททีไม่คาดฝันเสมอ เช่น ฝนตกอย่างหนักเกิดฟ้าผ่าอย่างรุนแรงเป็นต้น เป็นเหตุให้การโยกย้ายองค์พระไม่สำเร็จ

ต่อมาชาวบ้านละแวกนั้นได้ โดยที่บิดามารดำนำบุตรที่เจ็บป่วยหรือผอมแห้งแรงน้อยนั้นพร้อมด้วยน้ำมันเนยไปวางไว้ใกล้องค์พระ อธิษฐานจิตแล้วนำน้ำมันเนยนั้นลูบและชโลมให้ทั่วองค์ จากนั้นเอามือที่ลูบพระองค์พระมาลูบไล้ทั่วตัวเด็ก ตั้งแต่นั้นมาเด็กคนนั้นก็เริ่มแข็งแรงและอ้วนท้วนเหมือนรูปองค์พระ ประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์ จึงถวายพระนามท่านว่า หลวงพ่อน้ำมัน (เตลิยะบาบา) บ้างหลวงพ่ออ้วน (โมต้าบาบา) บ้าง ชาวอินเดียสักการบูชาพระพุทธองค์ดำด้วยต้นข้าวสาลีและน้ำมันเนย....

พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา แกะสลักจากหินแกรนิต สีดำ จากทวีปแอฟริกา บ่อเดียวกันกับพระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555 หลังจากเป็นพระประธานในการสวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ ที่ท้องสนามหลวง ก็ได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ เสถียรธรรมสถาน เพื่อเป็นพระประธานของสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะ