guideubon

 

โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

บรรพชา-ถวายในหลวง67-02.jpg

โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2567 ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

บรรพชา-ถวายในหลวง67-01.jpg

กำหนดการ

พิธีปลงผมและบรรพชาสามเณร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ วัดมณีวนาราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง อุบลราชธานี
เวลา 08.00 น. - นาคพร้อมกัน ณ วัดมณีวนาราม เพื่อซ้อมขานนาค
เวลา 13.00 น. - เริ่มพิธีปลงผมนาค

พิธีทำบุญตักบาตร
ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2567
เวลา 09.30 น. - เริ่มพิธีตักบาตร พระสงฆ์ที่อุปสมบทในโครงการฯ จำนวน 87 รูป

พิธีเจริญพระพุทธมนต์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
เวลา 13.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธี

วัน 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดมณีวนาราม
เวลา 13.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธี  

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ณ วัดบุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
เวลา 13.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธี  

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511