guideubon

 

เชิญชมการประกวดน้องหล้าคำแพง – เฟรชชี่ ราชภัฏอุบลฯ

น้องหล้าคำแพง-ราชภัฏอุบล-01.jpg

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 

นอกจากนี้ จะจัดให้มีการประกวดเฟรชชี่ ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน รวมทั้งสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงประยุกต์ และการแสดงทักษะความสามารถต่างๆ