guideubon

 

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 รพ.สรรพทธิประสงค์

รากฟันเทียม-สรรพสิทธิประสงค์-01.jpg

โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้คนไทยมีฟันเทียม และรากฟันเทียมที่ใช้งานได้ดี กินข้าวได้อร่อย สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สิทธิมีจำนวนจำกัด ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

คนไทยทุกคนที่สูญเสียฟัน ติดต่อใส่ฟันเทียมที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของท่าน เมื่อทันตแพทย์ประเมินว่า ต้องฝังรากฟันเทียมร่วมด้วย จะส่งต่อท่านไปรับการฝังรากฟันเทียมที่ รพ.รัฐ ที่ร่วมโครงการ

- ใส่ฟันเทียม สำหรับคนที่ไม่มีฟัน ทุกสิทธิการรักษา
- ฝังรากฟันเทียม สำหรับผู้ที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากแล้วหลวม และทันตแพทย์ประเมินว่าจำเป็นต้องฝังรากเทียม

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
1. จะต้องเป็นสิทธิบัตรทอง หรือสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เท่านั้น
2.1 เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีฟันเลยทั้งปาก หรือ
2.2 ไม่มีฟันหน้าบนและไม่มีฟันล่างตำแหน่งฟันเขี้ยวทั้งสองข้างและฟันกรามน้อยทั้งสองข้าง สูญเสียฟันแท้ต้องใส่ฟันเทียม 15 ซี่ขึ้นไป
3.ไม่จำกัดอายุ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงานทันตกรรม
ตึก 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 4
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ทันตแพทย์วุฒิชัย ตั้งสิริสุธีกุล