guideubon

 

ชมกิจกรรมการประกวดเชียร์ ณ โรงยิมเนเซียม ม.ราชภัฏอุบล

ประกวดเชียร์-ราชภัฏอุบล-1.jpg

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา จะจัดกิจกรรมการประกวดเชียร์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซียม ซึ่งจะมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะ เข้าร่วมการประกวดผู้นำเชียร์ การร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย และเพลงประจำสาขาวิชา เพื่อแสดงพลังแห่งความรักสามัคคีในหมู่นักศึกษา และคัดเลือกเป็นทีมเชียร์ประจำมหาวิทยาลัยในการเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

         

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511