guideubon

 

ชมกิจกรรมการประกวดเชียร์ ณ โรงยิมเนเซียม ม.ราชภัฏอุบล

ประกวดเชียร์-ราชภัฏอุบล-1.jpg

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา จะจัดกิจกรรมการประกวดเชียร์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซียม ซึ่งจะมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะ เข้าร่วมการประกวดผู้นำเชียร์ การร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย และเพลงประจำสาขาวิชา เพื่อแสดงพลังแห่งความรักสามัคคีในหมู่นักศึกษา และคัดเลือกเป็นทีมเชียร์ประจำมหาวิทยาลัยในการเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป