guideubon

 

เชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกฯ พระพุทธมงคล 100 ปี ราชภัฏอุบล

พระพุทธรูป-ราชภัฏอุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ ฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร เป็นวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ พุทธสถาน โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

ในโอกาสนี้ สามารถเช่า-บูชา พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ ภายในงาน หรือติดต่อได้ที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1170