guideubon

 

เชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธรูปมงคล ฉลอง 100 ปี ม.ราชภัฏอุบลฯ

พระพุทธรูป-ราชภัฏอุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ ฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ พุทธสถาน ลานธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมหาพุทธา ภิเษกพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมทั้งสามารถเช่า-บูชา พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ ภายในงาน หรือติดต่อได้ที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1170