guideubon

 

การแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร และดนตรี เฉลิมฉลอง 100 ปี ม.ราชภัฏอุบลฯ

100ปีราชภัฏอุบล-นาฏศิลป์-โขน-ละคร-ดนตรี.jpg

ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร และดนตรี การแสดงละครนอก เรื่องเสือโค หรือพหลวิชัยคาวี ตอนกำเนิดพหลวิชัยคาวี และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพาลีสอนน้อง โอกาสเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมศิลปากร สำนักการสังคีต กระทรวงวัฒนธรรม จะจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา “การแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร และดนตรี” เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมี อ.ปกรณ์  พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต ให้เกียรติสาธิตการแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร และดนตรี

จากนั้นมีการแสดงละครนอก เรื่องเสือโค หรือพหลวิชัยคาวี ตอนกำเนิดพหลวิชัยคาวี และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพาลีสอนน้อง นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และการสาธิตผลงานจากสำนักช่างสิบหมู่

ในโอกาสนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนร่วมเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น