guideubon

 

เชิญร่วม สืบฮอยวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงาน 100 ปี ม.ราชภัฏอุบล

100ปี-ราชภัฏอุบล-01.jpg

ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานคุณค่าและความงดงามของวัฒนธรรมวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ในงาน “สืบฮอยวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลานวรรณกรรมพื้นเมืองสู่อาเซียน” 17 ม.ค.58 นี้ ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงาน 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “สืบฮอยวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลานวรรณกรรมพื้นเมืองสู่อาเซียน” ในวันที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ อาคาร 20

มีการบรรยายเรื่อง “เล่าเรื่องเมืองอุบล : ประวัติศาสตร์ นิทาน ตำนาน ผญา และวัดวาเมืองอุบล” โดย อ.สวิง บุญเจิม และเรื่อง “ขับขานเพลงพื้นเมือง : คำกล่อมลูก คำสู่ขวัญ สรภัญญ์และเทศน์แหล่อีสาน” โดย อ.นุ่ม เย็นใจ และเรื่อง “สร้างสรรค์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย” โดย ศิลปินครูบ้านป่า สลาคุณวุฒิ พร้อมทั้งมีการแสดงจากนักศึกษาชุมนุมวรรณศิลป์อีสาน สาขาวิชาภาษาไทย อาทิ จ่ายผญาเกี้ยวสาวพื้นบ้านอีสาน ขับขานสรภัญญ์อีสาน และอีสานม่วนซื่นลำพื้นเมืองอุบลฯ

ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสาน และส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนได้ทราบถึงคุณค่าและความงดงามของวัฒนธรรมวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน