guideubon

 

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช 100 ปี พระสัพพัญญูเจ้า วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนาราม-พระสัพพัญญูเจ้า-อุบล-02.jpg

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช พระสัพพัญญูเจ้า ครบรอบ 100 ปี และพิธีมหาพุทธาภิเษก พระสัพพัญญูเจ้าจำลอง และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างจำลอง วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559

วัดสุปัฏนาราม-พระสัพพัญญูเจ้า-อุบล-01.jpg

พระสัพพัญญูเจ้า เป็นพระประธานประจำพระอุโบสถ และพระแก้วขาวน้ำค้าง เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี ในวาระครบรอบ 100 ปี ของพระสัพพัญญูเจ้า คณะสงฆ์ วัดสุปัฏนารมวรวิหาร จึงจัดให้มีพิธีสมโภชพระสัพพัญญูเจ้า และพิธีมหาพุทธาภิเษก พระสัพพัญญูเจ้าจำลอง และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างจำลอง ตามกำหนดการดังนี้

วัดสุปัฏนาราม-พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง-อุบล-01.jpg
พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 (แรม 13 ค่ำ เดือน 6)

เวลา 14.00 น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
เวลา 17.00 น. พิธีบวงสรวงเทวตาพลี
เวลา 18.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีสมโภชพระสัพพัญญู และฉลองอายุวัฒนมงคล พระวิบูลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารมวรวิหาร
เวลา 19.00 น. พิธีบวชเนกขัมมะ/แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระเดชพระคุณพระธรรมธ้ชมุนี รองเจ้าคณะภาค 10 (ธ) วัดปทุมวนารม กรุงเทพมหานคร
เวลา 20.00 น. พิธีจุดเทียนชัย โดยพระเดชพระคุณพระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ วัดสุทธิจินดา นครราชสีมา สวดคาถาพุทธาภิเษก

วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2559 (แรม 14 ค่ำ เดือน 6)

เวลา 05.09 น. พิธีดับเทียนชัย
เวลา 06.30 น. พิธีบทักษิณานุปาทานอุทิศแด่บูรพาจารย์
เวลา 07.00 น. ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 09.00 น. ถวายมุทิตาสักการะ พระวิบูลธรรมาภรณ์
พระวิบูลธรรมาภรณ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และมอบของที่ลึก เสร็จพิธี

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีสมโภช และมหาพุทธาภิเษก ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา สวดพุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ ร่วมตักบาตร ถาวยภัตตาหาร โดยทั่วกัน