guideubon

 

เชิญร่วมงาน วันรำลึก 100 ปี อ.ประสิทธิ์ สุนทโรทก อดีต ผอ.วิทยาลัยครูอุบล

100ปี-ประสิทธิ์-สุนทโรทก-ราชภัฏอุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานวันที่ระลึกครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันเกิดอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก อดีตอธิบดีกรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อสถาบันการศึกษา ในฐานะผู้นำการพัฒนาโรงเรียนฝึกหัดครู จนกระทั่งยกฐานะวิทยาลัยครู และพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

โดยจะจัดงานขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

เวลา 07.30 น. - พิธีถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ หอประชุมไพรพะยอม

เวลา 09.00 น. - พิธีสดุดีอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก ณ หอประชุมไพรพะยอม
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม และนิทรรศการ
- การเสวนา “มองย้อนอดีตอันเกรียงไกร สู่อนาคตอันสดใส” โดย ดร.พะนอม แก้วกำเนิด, ดร.สายหยุด จำปาทอง, ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร และคณะ

ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจร่วมงานและร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลแก่ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับ และจัดสร้างอนุสาวรีย์อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก