guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ คืนรอยยิ้มให้เด็กพิการ ตั้งเป้า 100 ราย

100รอยยิ้ม-ปากแหว่ง-เพดานโหว่-01.jpg

บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดโครงการ เอไอเอ 100 รอยยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา

100รอยยิ้ม-ปากแหว่ง-เพดานโหว่-02.jpg

โครงการผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ผู้ป่วยแผลดึงรั้งจากไฟไหม้   น้ำร้อนลวก  หรือมีความพิการของนิ้วแต่กำเนิด เช่น นิ้วเกิน นิ้วติด ผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีเป้าหมายในการให้บริการแก่ผู้ป่วย  จำนวน 100 ราย

สามารถติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่   ศูนย์ศัลยกรรมเพื่อเด็กพิการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ หรือผู้ประสานงาน  คุณชลชื่น แสนใจกล้า โทร 045-244973 ต่อ 1258 , 081-7908880