guideubon

 

ด่วนที่สุด! สพป.เขต 1 อุบลฯ แจ้ง รร.ปรับการสอน onsite เป็นรูปแบบอื่น

สพป-เขต1-ปรับonsite-01.jpg

วันที่ 1 มกราคม 2565 นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! ให้ทุกโรงเรียนปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันรวดเร็ว อึกทั้งเป็นเทศกาลวันหยุดปีใหม่ มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา และรวมกลุ่มกันจำนวนมาก

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 มกราคม 2565 ให้ทุกโรงเรียนปรับรูปแบบการเรียนการสอน จาก On Site เป็นรูปแบบอื่นๆ ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2565 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัด ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจาก On Site เป็นรูปแบบอื่นๆ ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2565 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สพป-เขต1-ปรับonsite-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511