guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดถ่ายภาพบัณฑิต 1 เม.ย.66 ระวังรถติด!!

ระวังรถติด-ถ่ายภาพบัณฑิต-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งจะมีบัณฑิตและญาติบัณฑิตเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนชยางกูร อาจส่งผลให้การจราจรติดขัดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง หากไม่มีความจำเป็น ควรหลีกเลี่ยง เส้นทาง หรือบริเวณดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด

มหาวิทยาลัย ฯ จัดพื้นที่จอดรถสำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต เพื่ออำนวยความสะดวกดังนี้

จุดจอดรถภายในมหาวิทยาลัย ฯ (หมู่บ้านเก้าหลัง)
- จุดจอดรถยนต์ บริเวณ Indoor Stadium
- จุดจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณตลาดสุขใจ

จุดจอดรถภายนอก
- ศูนย์แสดงสินค้า OTOP
- สวนสาธารณะห้วยม่วง
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
- สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.)

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระวังรถติด-ถ่ายภาพบัณฑิต-02.jpg