guideubon

 

รพ.ค่ายฯ ประกาศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 เข้า รพ. ต้องแสดงหลักฐาน

รพ-ค่าย-แสดงหลักฐาน-01.jpg

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ต้องแสดงหลักฐานก่อนเข้าพื้นที่โรงพยาบาล

กรณีเข้ารับบริการกายภาพบำบัด / นวดแผนไทย
หลักฐานแสดงว่ารับวัคซีนครบ หรือ
หนังสือรับรองผลตรวจโควิด-19 ว่าไม่พบเชื้อ
ATK ภายใน 48 ชั่วโมง
RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง

กรณีเฝ้าผู้ป่วย
หลักฐานแสดงว่ารับวัคซีนครบ และ
หนังสือรับรองผลตรวจโควิด-19 ว่าไม่พบเชื้อ
ATK ภายใน 48 ชั่วโมง
RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง

ท่านสามารถแสดงหลักฐานจาก ระบบหมอพร้อม หรือติดต่อขอรับเอกสารการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน