guideubon

 

ประชาสัมพันธ์ งานถ่ายภาพว่าที่บัณฑิต ม.ราชภัฏอุบลฯ 1 มี.ค.61

ถ่ายภาพบัณฑิต-ราชภัฏอุบล-02.jpg

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ เส้นทางการจราจร เข้า-ออก มหาวิทยาลัย "การถ่ายภาพบัณฑิต" ซึ่งจะมีบัณฑิตและญาติบัณฑิตจำนวนหลายพันคนมาร่วมงาน ในวันที่พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. อาจส่งผลให้การจราจร ถนนแจ้งสนิท - ถนนราชธานี - ถนนชยางกูร ไม่คล่องตัว ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดเส้นทางการจราจรภายใน และสถานที่จอดรถสำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ถ่ายภาพบัณฑิต-ราชภัฏอุบล-01.jpg

เส้นทางการจราจรในมหาวิทยาลัย

- บุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีบัตรอนุญาต เข้า-ออก ท่านต้องเข้ามหาวิทยาลัยที่หน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ผ่านจุดตรวจด้านข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปจอดรถในบริเวณที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

- บัณฑิตและญาติบัณฑิต สามารถเดินรถเข้าไปในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อส่งบุตรหลานได้ 2 จุด คือ
1. เข้า ประตู 1 (ตรงข้ามห้าง SK) แล้วออก ประตู 3
2. เข้า หน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก แล้วออก ประตู 2

ถ่ายภาพบัณฑิต-ราชภัฏอุบล-03.jpg

สถานที่จอดรถสำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต

- ฝั่งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, บัณฑิตวิทยาลัย
- สวนสาธารณะห้วยม่วง
- ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อุบลราชธานี
- สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
- โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
- เทสโก้โลตัส

ถ่ายภาพบัณฑิต-ราชภัฏอุบล-04.jpg

จุดบริการหน่วยพยาบาล 3 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือหากมีเหตุฉุกเฉิน

1. จุดบริการหน่วยพยาบาล ธนาคารกรุงศรี
2. จุดบริการหน่วยพยาบาล อนุสาวรีย์ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก
3. จุดบริการห้องปฐมพยาบาล (ห้องสภาคณาจารย์เก่า อาคาร ๑๐๐ ปี)

ถ่ายภาพบัณฑิต-ราชภัฏอุบล-05.jpg

การแต่งกาย

- ผู้บริหาร, อาจารย์ ชุดสุภาพ สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิต ชาย : ชุดสูท (สีกรมท่า, สีดำ, สีน้ำตาลเข้ม) หรือ ชุดขาว หญิง : ชุดนักศึกษา หรือ ชุดขาว (ข้าราชการ, นักศึกษาวิชาทหาร)

มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มสำหรับบัณฑิต...ฟรี