เชิญชวนสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์
รัฐบาลขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน สวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียง

เชิญร่วมทำบุญสร้างตึกนิติเวชให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
พระปัญญาวชิรโมลี นพพร ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างตึกนิติเวชให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประชุมเตรียมงานเทียนอุบลฯ 67นัดแรก สรุปเพิ่มขบวนแห่เป็น 2 วัน
ประชุมเตรียมงานเทียนอุบลฯ 67นัดแรก สรุปเพิ่มขบวนแห่เป็น 2 วัน พร้อมแสงเสียงกลางคืน