สรุปการเสวนารับฟังความคิดเห็น น้ำท่วมเมืองอุบลฯ ปี 2565
สรุปการเสวนารับฟังความคิดเห็น น้ำท่วมเมืองอุบลฯ ปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถิติย้อนหลัง 7 ปี สถานการณ์อุทกภัยอุบลฯ (2559-2565)
สถานการณ์อุทกภัยอุบลฯ สถิติย้อนหลัง 7 ปี (2559-2565)

เทศน์สามัคคี มีหนึ่งเดียวที่อุบล
เทศน์สามัคคี ประเพณีเอกลักษณ์ของเมืองอุบล หนึ่งเดียวในประเทศ