guideubon

 

หาดชมดาว อ.นาตาล UNSEEN UBON

แก่งชมดาว-หาดชมดาว-อุบล-01.jpg

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะประทับใจในความงามของหินรูปร่างแปลกตาของสามพันโบก ซึ่งไกด์อุบลขอแนะนำอีกสถานที่หนึ่งที่มีความงามไม่แพ้กัน นั่นคือ หาดชมดาว หรือบางท่านก็เรียก แก่งชมดาว ครับ

แก่งชมดาว-หาดชมดาว-อุบล-02.jpg

หาดชมดาว หรือ แก่งชมดาว นี้ มีลักษณะใกล้เคียงกันกับสามพันโบก อยู่ในบริเวณหมู่บ้านโนนตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จุดเด่นสำคัญของหาดชมดาว อยู่ที่ทิวทัศน์ที่มีความสวยงามของแม่น้ำโขง บริเวณหาดมีแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินเหล่านี้จะจมอยู่ใต้แม่น้ำโขง และด้วยแรงน้ำวนกัดเซาะ ทำให้แก่งหินกลายเป็นแอ่งเล็กใหญ่จำนวนมาก

แก่งชมดาว-หาดชมดาว-อุบล-03.jpg

แก่งหินที่ถูกกัดเซาะโดยวังน้ำวน จนเกิดเป็นผาหินและแอ่งหลุมรูปทรงแปลกตา ซึ่งจะมีน้ำสีเขียวใสปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดแม้แต่ในฤดูแล้ง ไฮไลต์สำคัญคือ การมาเก็บภาพสวยๆ โดยเฉพาะแสงในช่วงรุ่งเช้าและยามเย็น สะท้อนให้เห็นธรรมชาติที่ยังคงสดใหม่ เนื่องจากมีผู้คนเข้ามาเที่ยวกันไม่มาก

แก่งชมดาว-หาดชมดาว-อุบล-04.jpg

การเดินทางไปหาดชมดาว จากตัวเมืองอุบล ใช้ทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่าน อ.ตระการพืชผล เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2337 ถึงทางแยกที่ทางหลวงหมายเลข 2337 มาตัดกับทางหลวงหมายเลข 2112 เป็นทางแยกโขงเจียม-เขมราฐ ให้เลี้ยวซ้าย ประมาณ 12 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเข้าสู่หาดชมดาว เป็นทางลูกรังประมาณ 2 กิโลเมตร

ภาพโดย อาจารย์เรืองประทิน เขียวสด

แก่งชมดาว-หาดชมดาว-อุบล-05.jpg

แก่งชมดาว-หาดชมดาว-อุบล-06.jpg