guideubon

 

มหัศจรรย์ธรรมชาติ กุ้งเดินขบวน UNSEEN THAILAND

กุ้งเดินขบวน-01.jpg

ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี อยู่ในช่วงฤดูฝน นอกจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกจะสวยงาม สดชื่นแล้ว ไกด์อุบลอยากเชิญชวนทุกท่านไปชมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ "กุ้งเดินชบวน" ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ด้วยครับ

แก่งลำดวน-กุ้งเดินขบวน-01.jpg

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ กุ้งเดินชบวน ที่จัดเป็น UNSEEN THAILAND นั้น คือ ปรากฎการณ์ที่กุ้งฝอยนับแสนนับล้านตัว พากันว่ายทวนน้ำขึ้นไปผสมพันธุ์ และวางไข่บริเวณตอนบนของลำน้ำ บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก โดยเมื่อมาถึงบริเวณลานพันรู แก่งลำดวน ที่มีโขดหินเป็นแก่งหิน กระแสน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาพนมดงรักจะไหลแรงมาก กุ้งไม่สามารถว่ายน้ำขึ้นไปได้ จึงต้องขึ้นมาเดินตามโขดหินเป็นระยะๆ โดยทั่วไปจะเห็นปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนเฉพาะในช่วงกลางคืนเท่านั้น

กุ้งเดินขบวน-9.jpg

การชมกุ้งเดินขบวนนั้น เนื่องจากเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ จึงไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่า วันไหนเวลาใดกุ้งจะขึ้นมาเดินให้เราเห็น แต่อาจมีข้อสังเกตุได้ว่า ต้องเป็นช่วงน้ำหลาก หากฝนทิ้งช่วงไปหลายวัน กุ้งจะไม่มาเดินให้เราเห็น หรืออาจมีจำนวนน้อย ขณะเดียวกัน หากช่วงไหนฝนตกต่อเนื่องกันหลายวัน ระดับน้ำถึงโขดหิน กุ้งก็จะไต่ขึ้นมาเดินให้เราได้ชม โดยเฉพาะเวลาค่ำ เนื่องจากโขดหินไม่ร้อน หรือหากวันใด ช่วงเวลากลางวันแต่ท้องฟ้ามืดครึ้ม ก็อาจเห็นกุ้งขึ้นมาเดินได้เช่นกัน

กุ้งเดินขบวน-10.jpg

การชมกุ้งเดินขบวนนั้น นักท่องเที่ยวควรเตรียมตัวให้พร้อม สวมใส่รองท้าที่สบาย ไม่ลื่น เนื่องจากต้องยืนชมบริเวณโขดหิน และควรมีไฟฉายติดตัวเพื่อส่องชมกุ้ง ใช้แสงสว่างที่พอเหมาะ ที่สำคัญต้องไม่สัมผัสตัวกุ้งเด็ดขาด

กุ้งเดินขบวน-8.jpg

การเดินทางไปชมกุ้งเดินขบวน จากตัวจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินที่ 24 ไปถึงอำเภอเดชอุดม แล้วเดินทางต่อไปทางเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2192 ไปทางอำเภอน้ำยืน ถึงทางแยกทางหลวงแผ่นดิน 2171 เลี้ยวซ้ายไปเส้นทางไปอำเภอน้ำยืน ก่อนจะถึงตัวอำเภอน้ำยืนจะพบทางแยกทางหลวงหมายเลข 2248 ให้เลี้ยวซ้ายอีกทีมุ่งไปตามเส้นทางเข้าสู่อำเภอนาจะหลวย ประมาณ 16 กม. จะถึงหมู่บ้านหนองขอน ให้ตรงเข้าไปยังสถานีพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี และตรงไปยังน้ำตกแก่งลำดวน ระยะทางประมาณ 2.5 กม. รถยนต์ส่วนบุคลเข้าถึงสถานที่ได้โดยสะดวก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน โทร. 045-371089, 045-410040 ถึง 1 มือถือ 089-2853598, 081-0695419, 0874474111 และ 087-4405746

แก่งลำดวน-กุ้งเดินขบวน-02.jpg

แก่งลำดวน-กุ้งเดินขบวน-03.jpg