guideubon

 

UBON STREET ART แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ย่านเมืองเก่า

ubon-street-art-02.jpg

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Ubon Street Art ศิลปะบนผนังในย่านเมืองเก่า ขึ้นที่บริเวณทางเข้าตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ubon-street-art-01.jpg

สำหรับ Ubon Street Art เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ Ubon Only ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ สนับสนุนให้นำเอาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญา สถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ให้เป็นที่รู้จัก น่าจดจำ และทรงคุณค่า

ubon-street-art-04.jpg

อุบลสตรีทอาร์ต เป็นการนำเอาผนังอาคารในเขตเมืองเก่า ที่มีสภาพทรุดโทรม มาบูรณะด้วยงานศิลปะ ที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านศิลปินที่มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ 6 ท่าน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความเป็นมา การเจริญเติบโต และความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองเก่า

ubon-street-art-03.jpg

ภายหลังพิธีเปิดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำผู้ร่วมงาน เดินชมภาพผลงานจิตกรรมฝาผนังในจุดต่างๆ โดย เริ่มต้นจากบริเวณทางเข้าตลาดใหญ่ หน้าโรงแรมศรีอีสาน ชื่อผลงาน สายน้ำและการเปลี่ยนแปลง ผลงานของศิลปีน เกียรติศักดิ์ ศิริผลา แนวความคิด วีถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่ทับซ้อนของกาลเวลา สิ่งเก่าและสิ่งใหม่ผสมผสานการอยู่ร่วมกันของอดีตและปัจจุบัน 

ubon-street-art-06.jpg

บริเวณซอยข้างโรงแรมศรีอีสาน ซื่อผลงาน Ubon City 7017 ผลงานของศิลปิน จิตติ จำเนียรไว แนวความคิด จากบันทึกในอดีตบนผนังหินของผาแต้ม นำพาไปสู่เมืองในอนาคตบนผนังกำแพง และผู้ชมที่เป็นดั่งตัวแทนของปัจจุบัน เป็นแนวคิดที่ต้องการให้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ให้ผู้ชมตระหนักคิดและมองหาคุณค่าสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว รวมถึงจินตนาการที่จะผลักดันให้พื้นที่และชุมชน เกิดความสอดคล้องในการดำเนินชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

ubon-street-art-07.jpg

เดินถัดมาบริเวณปากซอย ซื่อผลงาน ความสุข ผลงานของศิลปิน อนุชิต กลิ่นกุหลาบ แนวความคิด “เคน ดาเหลา”และ”ทองมาก จันทะลือ หมอลำถูทา ศิลปินแห่งชาติหมอลำชื่อดังอีสาน สื่อถึงความรัก ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน สังคมที่ดีงาม และการใช้ชีวิตไปพร้อมกับโลกในปัจจุบันอย่างมีความสุข 

ubon-street-art-08.jpg

บริเวณถนนข้างวัดหลวง ผนังร้านชัยวิตร์ ชื่อผลงาน เบิก-บาน (Lotus-Kingdom) ผลงานของศิลปิน สุวิทย์ มาประจวบ แนวความคิด อุบล แปลว่า ดอกบัว มีความเป็นสิริมงคล ในแสงแรกที่ส่องสว่างให้ทุกชีวิตได้ดำเนินหน้าที่ของตัวเอง ด้วยความเบิกบานใจ พร้อมได้รับดวงตาที่มองเห็นแต่ความสุข แม่น้ำ ท้องฟ้า และภูเขาเป็นดั่งความอุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ แต่งแต้ม ความผาสุกเป็นบันทึกเรื่องราวความเป็นมา ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ก่อตัวรวบรวมจนเป็นราชธานี 

ubon-street-art-09.jpg

บริเวณซอยทางออกตลาดใหญ่ ชื่อผลงาน ฮูบแต้ม ผลงานของศิลปิน สิทธิพล แต่งประกอบ แนวความคิด เชื่อมโยงจากตะวันตกสู่ตะวันออก ศิลปะที่นำพาความคิดจากต่างแดนสู่ความบันดาลใจของศิลปะอุบลราชธานี เป็นการเชื่อมโยงความคิดจินตนาการตามยุคสมัยจาก ขาว เทา ดำ สู่สีจากจิตกรรมอีสาน 

ubon-street-art-10.jpg

ubon-street-art-11.jpg

ข้ามมาฝั่งตรงข้ามซอยร้านเจริญสิน ชื่อผลงาน Redmuuk ผลงานของศิลปิน พีรพงษ์ สอนพงษ์ แนวความคิด ตั้งใจสร้างสรรค์งาน กราฟฟิตี้ นี้ให้เป็นภาพสีสันสดใส จากแต่ก่อนเป็นซอยที่มีกองขยะที่อยู่ของหนู ตอนกลางคืนมืดน่ากลัว จึงสร้างสรรค์เป็นรูปหน้าเสือกับยักษ์ อีกส่วนหนึ่งของผลงานจะอิงกับคำขวัญของจังหวัดอุบลฯ ดอกบัว ปลา ภาพวาดภาแต้ม สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบงาน Street Art Redmuuk