guideubon

 

เปิดแล้วตลาดท่าฮิมของ เขมราฐธานี

ตลาดท่าฮิมของ-01.jpg

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดท่าฮิมของ ที่บริเวณตลาดท่าฮิมของ บ้านห้วยยาง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ โดยมี นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดตลาด

ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมฉลองเขมราฐธานี 208 ปี และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง และเลือกซื้ออาหารและสินค้าพื้นเมือง พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า รวมทั้งถ่ายภาพริมโขงบริเวณจุดชมวิว

ตลาดท่าฮิมของ หรือตลาดท่าริมโขง มีจุดเด่นที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ แก่งช้างหมอบ แก่งหินในลำน้ำโขงที่หน้าแล้งระดับน้ำลดลง ทำให้สามารถชมทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม โดยนอกจากจะเปิดตลาดเย็นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมืองได้แล้ว ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการให้กางเต้นท์ที่พักได้อีกด้วย

ตลาดท่าฮิมของ เที่ยวชม เช็คอินได้ทุกวัน แวะซื้อของจากชาวบ้านได้ทุกวันศุกร์ต้นเดือน

ตลาดท่าฮิมของ-02.jpg

ตลาดท่าฮิมของ-03.jpg

ตลาดท่าฮิมของ-04.jpg

ตลาดท่าฮิมของ-05.jpg

ตลาดท่าฮิมของ-06.jpg