guideubon

 

วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได 2022 รับแสงแรกก่อนใครในสยาม

วิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได-2022-01.jpg

เปิดรับสมัครแล้ว >>วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได 2022<<
ระยะ 13.5 KM. Super Mini Marathon
เพียงระยะเดียวบนเส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ รับแสงแรกก่อนใครในสยาม

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
จุดปล่อยตัว ณ ลานจอดรถผาชะนะได  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี พิกัด https://goo.gl/maps/oCobTaf99msgssCw9

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อสร้างอาชีพรายได้ให้แก่คนในชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย
4. รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เพื่อเป็นสวัดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง คุ้มครอง พื้นที่ป่าไม้ สัตว์ป่า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรหลานจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าต่อไป

สมัครผ่านระบบออนไลน์
คลิก https://ido.run/

สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อุบลสแควร์ บิ๊กซี
เวลา 09.00น. -16.00 น. พักเที่ยง (หยุดทุกวันอาทิตย์)

ตรวจสอบรายชื่อนักวิ่ง
ได้ที่ https://ido.run/event/checkreg/4

สมัครประกวดแฟนซีได้ที่นี่ :
https://forms.gle/uhsZbPbESYiSwaCQ6 

วิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได-2022-07.jpg

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
- รางวัล OVER All 1-10 ชาย = โล่ +ผ้าฟินิชเชอร์+ตุ๊กตาตัวใหญ่
- รางวัล OVER All 1-10 หญิง = โล่ +ผ้าฟินิชเชอร์+ตุ๊กตาตัวใหญ่
- รางวัลแฟนซี 1-3 = ถ้วย // รางวัลแฟนซีชมเชย 2 รางวัล
- ผ้าฟินิชเชอร์ซะซอม-คันด่านเกวียน TOP 100 ชาย
- ผ้าฟินิชเชอร์ซะซอม-คันด่านเกวียน TOP 100 หญิง
- ตุ๊กตา ลำดับ 101-200 ชาย
- ตุ๊กตา ลำดับ 101-200 หญิง

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
ในวันรับอุปกรณ์การแข่งขัน เสื้อวิ่ง+หมายเลขบิบ (11-12 ก.พ.65)
1. ผู้สมัครที่ฉีดวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป ไม่ว่าจะสูตรใด ยี่ห้อใด สามารถเข้าร่วมงานได้ - แสดงผลการตรวจ ATK
2. ผู้สมัครที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เช่น สูตรไขว้ต่างๆ ตามที่ราชการกำหนด หรือ AZ, Pfizer, Moderna สามารถเข้าร่วมงานได้ - แสดงผลการตรวจ ATK
3. แสดงผลการตรวจ ATK หรือผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนวันรับอุปกรณ์การแข่งขัน
(สามารถเริ่ม ตรวจหลัง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00น. เป็นต้นไป)
ผู้สมัครที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว กรณีเป็นวัคซีนกลุ่มอื่นๆ เช่น ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ถ้าเข็ม 2 ฉีด เกิน 3 เดือน หรือ ฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ในวันรับอุปกรณ์การแข่งขัน
4. ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
**ยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนจากแอปหมอพร้อมหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือวัคซีนพาสปอร์ต และผลการตรวจ ATK ณ จุดคัดกรองในวันรับอุปกรณ์การแข่งขัน

หมายเหตุ : มีบริการตรวจ ATK ณ จุดคัดกรองในวันรับอุปกรณ์การแข่งขัน

วิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได-2022-02.jpg

วิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได-2022-03.jpg

วิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได-2022-04.jpg

วิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได-2022-05.jpg

วิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได-2022-06.jpg