guideubon

 

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เส้นทางไหม อุบลราชธานี

otop-นวัตวิถี-เส้นทางสายไหม-อุบล-01.jpg

วันที่  4 ตุลาคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเปิดตัวชุมชนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เส้นทางไหม เยี่ยมชมวิถีชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านแก้งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

otop-นวัตวิถี-เส้นทางสายไหม-อุบล-02.jpg

กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 50 บูธ การเล่าเรื่องวิถี/จุดเด่นของชุมชนและการแสดงพื้นบ้าน จาก 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1) บ้านแก้งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า
2) บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 18 ตำบลคอแลน
3) บ้านโนนสวน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนค้อ
4) บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสะโน

ภาพ/ข่าวโดย @ผู้ช่วยสานฯ

otop-นวัตวิถี-เส้นทางสายไหม-อุบล-03.jpg

otop-นวัตวิถี-เส้นทางสายไหม-อุบล-04.jpg

otop-นวัตวิถี-เส้นทางสายไหม-อุบล-05.jpg