guideubon

 

สะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในภาคอีสาน

สะพานแขวนคนเดิน-แก่งตะนะ-11.jpg

หน้าหนาว อากาศเย็นสบาย ไกด์อุบลชวนไปเที่ยวแบบชิลๆ เดินถ่ายรูปที่แลนด์มาร์คแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับ ครั้งหนึ่งเคยติดป้ายประกาศว่าเป็น "สะพานแขวนคนเดินยาวที่สุดในประเทศ" แต่ล่าสุด (ธันวาคม 2562 : ไกด์อุบล) ป้ายนั้นหายไปแล้ว คงมีแต่ป้าย "สะพานแขวนยาวที่สุดในอีสาน"

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ให้ข้อมูลกับไกด์อุบลว่า สะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในประเทศนั้น ได้แก่ สะพานสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จ.ตาก เชื่อมสองฝั่งแม่น้ำปิงระหว่างเทศบาลเมืองตาก และตำบลป่ามะม่วง มีความยาว 400 เมตร

ส่วนสะพานแขวนคนเดินที่ แก่งตะนะ จ.อุบลราชธานี ถือว่าเป็นสะพานแขวนคนเดินยาวที่สุดในภาคอีสาน!! เชื่อมระหว่างแก่งตะนะกับดอนตะนะ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2535

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ หรือเดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติดงหินกอง มีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 33 ของประเทศ ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูลบริเวณแก่งตะนะ มีสถานที่ชมวิวและท่องเทียวที่น่าสนใจหลายจุด

คำว่า "ตะนะ" จากการเล่าขานตามความเชื่อของชาวบ้านและประชาชนทั่วไป เดิมมาจากคำว่า "มรณะ" เนื่องจากบริเวณแก่งตะนะนี้ มีกระแสน้ำไหลที่เชี่ยวกราก และมีโขดหินใหญ่น้อยอยู่ทั่วไป ตลอดจนมีถ้ำใต้น้ำอยู่หลายแห่ง ชาวบ้านที่สัญจรทางน้ำหรือออกจับปลา มักประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกแก่งนี้ว่า "แก่งมรณะ" ตามแรงบันดาลจากสภาพของสายน้ำที่ไหลผ่านแก่งนี้ ซึ่งต่อมาเรียกว่า "แก่งตะนะ" จึงตั้งเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติ

สะพานแขวนคนเดิน-แก่งตะนะ-02.jpg

ที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีสะพานข้ามแม่น้ำมูล เชื่อมจากฝั่งที่ทำการกับดอนตะนะ จัดว่าเป็นสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในภาคอีสาน ทั้งสองข้างโครงสร้างเหล็กยึดโยงด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ พื้นปูด้วยไม้กระดาน มีความกว้าง 2 เมตร ยาว 295 เมตร เป็นจุดชมวิวสองฝั่งแม่น้ำมูล เหนือแก่งตะนะ และนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 217 (อุบลราชธานี-พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ประมาณ 75 กิโลเมตร) แล้วแยกซ้ายไปตามเส้นทาง 2173 อีก 13 กิโลเมตร 

สะพานแขวนคนเดิน-แก่งตะนะ-03.jpg

สะพานแขวนคนเดิน-แก่งตะนะ-04.jpg

สะพานแขวนคนเดิน-แก่งตะนะ-05.jpg

สะพานแขวนคนเดิน-แก่งตะนะ-06.jpg

สะพานแขวนคนเดิน-แก่งตะนะ-07.jpg

สะพานแขวนคนเดิน-แก่งตะนะ-08.jpg

สะพานแขวนคนเดิน-แก่งตะนะ-09.jpg

สะพานแขวนคนเดิน-แก่งตะนะ-10.jpg