guideubon

 

สีสันใต้สะพานมูล แลนด์มาร์คตลาดใหญ่ เมืองอุบลฯ

สีสันใต้สะพานมูล-ตลาดใหญ่-01.jpg

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จัดเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ลงพื้นที่ประดับตกแต่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างไสว ด้วยระบบไฟแสงสี สวยงาม ตระการตา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไป มา ณ บริเวณใต้สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี กับ สะพานเสรีประชาธิปไตย

แหล่งข่าวกล่าวว่า ภายหลังการเชื่อมถนนจากท่าน้ำวัดสุปัฏนารามมายังตลาดใหญ่ โดยลอดผ่านใต้สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี กับ สะพานเสรีประชาธิปไตย แล้วเสร็จ ตามโครงการถนนเลียบแม่น้ำมูลนั้น ล่าสุด เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ตกแต่งประดับไฟหลากสี เพื่อพัฒนาพื้นที่ใต้สะพานแม่น้ำมูลให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวอุบลอีกแห่งหนึ่ง

และในอนาคตอันใกล้นี้ จะได้จัดตลาดนัดถนนคนเดินขึ้นที่นี่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าขายของพี่น้องชาวอุบลด้วย

ภาพโดย เทศบาลนครอุบลฯ

สีสันใต้สะพานมูล-ตลาดใหญ่-02.jpg

สีสันใต้สะพานมูล-ตลาดใหญ่-03.jpg

สีสันใต้สะพานมูล-ตลาดใหญ่-04.jpg

สีสันใต้สะพานมูล-ตลาดใหญ่-05.jpg