guideubon

 

หาดทรายสูง บ้านลาดเจริญ ต.นาแวง อ.เขมราฐ อุบลราชธานี

หาดทรายสูง-เขมราฐ-อุบล-01.jpg

หาดทรายสูง ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านลาดเจริญ ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็นหาดทรายน้ำจืดตั้งอยู่ริมฝั่งชายแดนไทยบนโค้งลำน้ำโขง ที่มีการสะสมของตะกอนทรายอย่างลงตัวเหมาะเจาะ ยามน้ำโขงลดจะเกิดแนวหาดทรายยาวขาวเนียนทอดตัวขนาบไปกับลำน้ำโขงยาวร่วมร้อยเมตร ก่อนจะไปบรรจบกับแก่งหิน โขดหิน ที่เป็นความแข็งแกร่ง ตัดกับความอ่อนนุ่มของหาดทรายที่เม็ดทรายนั้นละเอียดยิบ

หาดทรายสูงมีลักษณะเป็นแนวทรายกว้างยาวอันสวยงาม แต่ว่าเป็นแนวสันทรายที่มีความสูงท่วมหัวคน ดูคล้ายหน้าผาทรายเตี้ยๆ สมชื่อหาดทรายสูง ที่ตั้งอยู่ในองค์ประกอบของเวิ้งน้ำ แนวโขดหิน ที่ช่วยเติมเต็มให้หาดทรายแห่งนี้น่ายลมากขึ้น

เครดิต เป็ดน้อย ตัวใหญ่
ชมรมถ่ายภาพเขมราฐ

หาดทรายสูง-เขมราฐ-อุบล-02.jpg

หาดทรายสูง-เขมราฐ-อุบล-03.jpg

หาดทรายสูง-เขมราฐ-อุบล-04.jpg

หาดทรายสูง-เขมราฐ-อุบล-05.jpg

หาดทรายสูง-เขมราฐ-อุบล-map.jpg

พิกัด 16°00'18.1"N 105°25'10.1"E

การเดินทาง หาดทรายสูงยังไม่มีรถสาธาระณะเข้าถึง ต้องใช้รถส่วนตัวเท่านั้น หากมากจากตัวเมืองอุบลราชธานี ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 จาก อ.เขมราฐ ระยะทาง 15 กิโลเมตร + ทางเข้า 7 กิโลเมตร หรือจาก อ.โขงเจียม ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 ผ่าน ผาแต้ม, น้ำตกสร้อยสวรรค์, ผาชะนะได, สามพันโบก