guideubon

 

เชิญร่วมงานเทศกาลดอกบัวบาน @ กุดปลาขาว 14-18 ก.พ.61

เทศกาลดอกบัวบาน-กุดปลาขาว-01.jpg

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานเทศกาลดอกบัวบาน @ กุดปลาขาว ระหว่างวันที่ 14–18 กุมภาพันธ์ 2561 มีเรือของชุมชนบริการนำนักท่องเที่ยวนั่งชมและถ่ายรูปดอกบัวบาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การออกร้านจำหน่ายสินค้า กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย กิจกรรมการถ่ายรูปเช็คอินจากหน่วยงานต่างๆ

อุบล-ดอกบัวงาม-06.jpg

นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี กล่าวว่าอำเภอวารินชำราบ มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายสาย ทั้งที่เป็นแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำมูล และมีแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ เช่น กุดศรีมังคละ กุดเต่า และกุดปลาขาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย พันธ์ปลาชนิดต่างๆ มากมาย หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหาร ใช้ในการอุปโภค บริโภค และประกอบอาชีพการเกษตร การประมง

ดอกบัวบาน-กุดปลาขาว-อุบล-02.jpg

กุดปลาขาว เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ตั้งอยู่ ทางด้านทิศตะวันตกของถนนสถิตนิมมานกาล โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล เช่น งานประเพณีลอยกระทง กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น

อุบล-ดอกบัวงาม-11.jpg

และที่กุดปลาขาวแห่งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีดอกบัวแดง หรือ ดอกบัวสาย โผล่จากน้ำขึ้นมาจำนวนมาก โดยในเดือนตุลาคมจะเริ่มแตกใบ และเริ่มออกดอกตูมและบานขึ้นเรื่อยๆ ดอกบัวแดง จะออกดอกและมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ดอกจะบานสวยงดงามที่สุดในช่วงเวลาเช้า จนถึงเวลา 11.00 น. ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ จะมีทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว แวะมาสัมผัสและชื่นชมความงดงามของดอกบัวแดงเป็นจำนวนมาก

ดอกบัวบาน-กุดปลาขาว-อุบล-03.jpg

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสความงดงามตามธรรมชาติของดอกบัวบาน และร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 14–18 กุมภาพันธ์ 2561  ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดปลาขาว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ดอกบัวบาน-กุดปลาขาว-อุบล-05.jpg

และวันวาเลนไทน์นี้......ขอเชิญคู่รักทุกคู่ที่จดทะเบียนสมรส เดือน กุมภาพันธ์ 2561 มาถ่ายรูปเช็คอิน บัวบาน @ กุดปลาขาว ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว เพียงแสดงทะเบียนสมรส ที่จดฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ท่านจะได้รับการถ่ายภาพ ที่จุด check in พร้อมอัดขยายภาพให้ฟรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น.เท่านั้น 

ดอกบัวบาน-กุดปลาขาว-อุบล-04.jpg

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดชิงรางวัล

จะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ (Landscape) หรือ ภาพถ่ายบุคคล (Portrait) ก็ได้ โดยจะต้องสื่อให้เห็นถึงความงดงามทางธรรมชาติของดอกบัวบาน ณ กุดปลาขาว

- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 1,000 บาท พร้อมภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเข้ากรอบสวยงาม
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 800 บาท พร้อมภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเข้ากรอบสวยงาม
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท พร้อมภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเข้ากรอบสวยงาม

หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อให้เห็นว่าเป็นภาพถ่ายจาก กุดปลาขาว
2. ส่งภาพพร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผู้ถ่ายภาพ พร้อมสถานที่และวันที่ถ่ายภาพ
3. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด สามารถส่งได้ไม่เกินคนละ 1 ภาพ ไฟล์ภาพที่ส่งจะต้องเป็นนามสกุล .jpg หรือ .jpeg ความละเอียดภาพสูงสุด และต้องไม่ผ่านการตกแต่งภาพใดๆ ทั้งสิ้น
5. ส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ Email : warincity@hotmail.com หรือส่งไฟล์ภาพด้วยตนเองที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
6. ส่งภาพไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. และจะประกาศผลให้ทราบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ www.warincity.go.th และทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/warincity
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลให้มารับรางวัลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. ณ ลานบัวบาน กุดปลาขาว (สถานที่จัดงานพิธีเปิด)
8. สงวนสิทธิ์ในการนำภาพที่ได้รับรางวัลไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045-269680 ต่อ 113 หรือ 086-4563745