guideubon

 

อุบลฯ จัดรถนำเที่ยวพาไหว้พระ 9 วัด ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ฟรี

รถนำเที่ยว-ไหว้พระ9วัด-อุบล-03.jpg

รถนำเที่ยว-ไหว้พระ9วัด-ยกเลิก-01.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดรถนำเที่ยวไว้บริการประชาชนฟรี พาไหว้พระ 9 วัดในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยจุดบริการเริ่มต้นที่ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสถานที่และวัดต่างๆ รอบเมืองอุบลราชธานี 9 จุดจอด ดังนี้

  1. ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
  2. ศูนย์แสดงสินค้า OTOP CENTER
  3. วัดหนองบัว
  4. วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
  5. วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)
  6. วัดทุ่งศรีเมือง
  7. วัดเลียบ - วัดใต้
  8. วัดหลวง
  9. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
  10. วัดศรีอุบลรัตนาราม

นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะใช้บริการรถนำเที่ยว สามารถไปรอขึ้นรถได้ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ตั้งแต่เวลาประมาณ 8-9 โมงเช้า รถมีประมาณ 10 คัน แต่ละคันเมื่อได้ผู้โดยสารในจำนวนที่เหมาะสม ก็จะออกรถทันที ไม่ได้จัดเวลาออกเป็นเวลาที่แน่นอน

การไปเที่ยวไหว้พระ 9 วัด แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เสร็จแล้วจะกลับมาส่งที่จุดเดิม และรอบบ่ายหากมีนักท่องเที่ยวประสงค์จะใช้บริการ ก็จะออกได้อีก 1 รอบ เมื่อนักท่องเที่ยวใช้บริการรถคันไหน ควรจดจำและกลับมาขึ้นรถคันเดิม เพราะคนขับจะนับจำนวนผู้โดยสารให้ครบทุกครั้งก่อนออกเดินทางไปจุดหมายต่อไป

หลักเกณฑ์การให้บริการรถนำเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ในเขตเทศบาลนครอุบล

ศาลหลักเมือง-อุบล-01.jpg

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515
โดยกรมศิลปากรออกแบบเป็นยอดบัวตูม ใช้ไม้ชัยพฤกษ์ในการสร้าง
และเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร
ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด

วัดหนองบัว-อุบล-01.jpg

วัดหนองบัว อยู่บริเวณชานเมืองอุบลราชธานี ไปทางทิศเหนือ สร้างในปี พ.ศ.2498
มี "พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์" ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนา
โดยจำลองแบบมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ และยังมีชื่อเสียงในการทำเทียนพรรษาอีกด้วย

วัดมหาวนาราม_อุบล-01.jpg

วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี
มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานในพระอุโบสถ
คือ "พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2350
ทุกวันเพ็ญเดือน 5 (ประมาณเดือนเมษายน) ของทุกๆ ปี จะมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดก
และสรงน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

วัดมณีวนาราม-อุบล-01.jpg

วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2332 ที่ชายดงอู่ผึ้ง
ผู้สร้างคืออุปราชก่ำ โอรสของพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลฯ เจ้าเมืองคนแรก
ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนหลวง ระหว่างวัดทุ่งศรีเมืองกับวัดมหาวนาราม
มีพระแก้วโบราณ "พระแก้วโกเมน" เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอุบล

วัดทุ่งศรีเมือง-อุบล-01.jpg

วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่บนถนนหลวงตัดกับถนนศรีณรงค์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3
ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมของอีสานที่สวยงาม และสมบูรณ์ที่สุด คือ "หอไตรกลางน้ำ"
ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย พม่า และลาว
ตัวอาคารเป็นเรือนไทยแบบฝาปะกน ภายในมีตู้เก็บพระธรรมลงรักปิดทอง
ส่วนลวดลายแกะสลักบนหน้าบันที่สวยงามทั้งสองด้านเป็นลักษณะของศิลปะลาว

วัดเลียบ-อุบล-01.jpg

วัดเลียบ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีลเถร ได้บุกเบิกสร้างขึ้น เป้นวัดธรรมยุตเมื่อ พ.ศ.2435 ในรัชกาลที่ 5
มีพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์) เป็นเจ้าอาวาส พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร
พระอุบลการประชานิจ (บุญชู พรหมวงศานนท์) พระสุรพลชยากร (อุ่น) ท้าวกรม ช้างทองจัน
และสังกาจารปัจฌา สังการีจารเกษและทายิกาได้พร้อมกันมีศรัทธาขยายพื้นที่วัดเพิ่มเติม
โดยสร้างรั้วรอบวัด เสนาสนะ และถาวรวัตถุ
นมัสการรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺสีโล และกราบพระแก้วนิลกาฬ

วัดใต้-พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-อุบล-01.jpg

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างเมื่อ พ.ศ.2322
มีชื่อเดิมว่าวัดใต้เทิง ตามประวัติกล่าวไว้ว่า เดิมมีอยู่ 2 วัด คือวัดใต้เทิง และวัดใต้ท่า
ต่อมาได้ยุบ 2 วัด มาเป็นวัดเดียวกันในปี พ.ศ.2545 เรียกว่า วัดใต้เทิง แปลว่า เหนือ หรือสูงขึ้นไป
ต่อมาคำว่า เทิง หายไป เหลือแต่คำว่าวัดใต้ สิ่งสำคัญวัดนี้คือ อุโบสถสร้างด้วยศิลปะ 3 ชาติอยุ่หลังเดียวกัน
คือ หลังคาเป็นทรงไทยประยุกต์ ส่วนฐานเป็นศิลปะขอมผสมเวียดนาม
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หนัก 1 ตื้อ จึงได้ชื่อว่า วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์คื้อ


วัดหลวง-อุบล-01.jpg

วัดหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนพรหมเทพ ริมฝั่งแม่น้ำมูล ระหว่างท่ากวางตุ้งกับท่าจวน (ตลาดใหญ่)
เมื่อ พ.ศ.2324 เมื่อพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ได้อพยพมาจากดอนมดแดง
มาตั้งบ้านเมืองใหม่ที่ดงอู่ผึ้ง และได้ตั้งเมืองอุบลราชธานีขึ้น
วัดหลวง จึงได้ชื่อว่าเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี
มีพระแก้วไพฑูรย์ เป็นหนึ่งในแก้วรัตนชาติ เป็นพระแก้วโบราณสำคัญของวัด

วัดสุปัฏนาราม-อุบล-01.jpg

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตั้งอยู่โค้งถนนสมเด็จ ริมฝั่งแม่น้ำมูล สร้างในปี พ.ศ.2396
เป็นวัดธรรมยุตนิกายแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี มีพระอุโบสถที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน
หลังคาเป็นแบบไทยภาคกลาง มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากจีน และเวียดนาม
ตัวอาคารเลียนแบบตะวันตก ส่วนฐานเป็นแบบเขมร

วัดศรีอุบลรัตนาราม-01.jpg

วัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนอุปราช ข้างศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
พระอุโบสถสร้างตามแบบวัดเบญจมบพิตร เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วโบราณคุ่บ้านคู่เมืองอุบล
คือ พระแก้วบุษราคัม แกะมาจากแก้วบุษราคัม หน้าตักกว้าง 5 นิ้ว สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวโมลี 10 นิ้ว
มีความงดงามมาก

รถนำเที่ยว-ไหว้พระ9วัด-อุบล-02.jpg

หลักเกณฑ์การให้บริการรถนำเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ในเขตเทศบาลนครอุบล

ติดต่อประสานงาน

รถนำเที่ยว-ไหว้พระ9วัด-ยกเลิก-01.jpg