guideubon

 

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม แลนด์มาร์คใหม่เมืองอุบล

ศาลเจ้าแม่กวนอิม-อุบล-01.jpg

หลังจากอัญเชิญรูปเหมือนพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม แกะสลักจากเนื้อหยกขาวชิ้นเดียว มีความสูงถึง 5 เมตร มาประดิษฐานที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แล้ว

ศาลเจ้าแม่กวนอิม-อุบล-06.jpg

เป็นเวลากว่า 2 ปี การก่อสร้างศาลที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมจึงเสร็จสมบูรณ์ พร้อมให้ผู้ที่ศรัทธาเข้ามาสักการะ กราบไหว้ได้แล้ว เหลือการปรับภูมิทัศน์โดยรอบเท่านั้น ก็จะได้ทำพิธีสมโภชอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะเป็นปลายปี 2558 นี้ ครับ  

ศาลเจ้าแม่กวนอิม-อุบล-03.jpg

ไกด์อุบลเก็บภาพมาฝาก และเชิญชวนทุกท่าน ไปชม ไปถ่ายรูป ไปกราบไหว้ขอพร ไปทำบุญกับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมกันครับ อยู่ที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ ข้างๆ ดูโฮม (อุบลวัสดุ เดิม)

ศาลเจ้าแม่กวนอิม-อุบล-05.jpg

ศาลเจ้าแม่กวนอิม-อุบล-02.jpg

ศาลเจ้าแม่กวนอิม-อุบล-04.jpg

ศาลเจ้าแม่กวนอิม-อุบล-07.jpg