guideubon

 

8 จุดชมวิว ผาชะนะได อุบลราชธานี มุมมอง 360 องศา

จุดชมวิว-ผาชะนะได-00.jpg

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายนครินทร์ สุทัตโต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้เปิดเผยภาพ Virtual tour หรือภาพเสมือนจริงของจุดชมวิว 8  แห่ง ของผาชะนะได เพื่อให้นักเดินป่าหรือนักท่องเที่ยวได้สำรวจก่อนมาเที่ยว โดยผู้ชมสามารถรับชมได้ในมุมมอง 360 องศา รอบตัวเอง เสมือนกับได้ไปยืนอยู่ ณ จุดนั้นเอง ไกด์อุบลหยุดภาพมาให้ดูครับ ว่า ทั้ง 8 แห่งมีจุดไหนบ้าง

หากต้องการชมภาพ ผาชะนะได 360 องศา คลิกที่นี่เลย ครับ http://livingmuseumthailand.com/phatam/phachanadai.html

จุดชมวิว-ผาชะนะได-01.jpg

จุดชมวิว-ผาชะนะได-02.jpg

จุดชมวิว-ผาชะนะได-03.jpg

จุดชมวิว-ผาชะนะได-04.jpg

จุดชมวิว-ผาชะนะได-05.jpg

จุดชมวิว-ผาชะนะได-06.jpg

จุดชมวิว-ผาชะนะได-07.jpg

จุดชมวิว-ผาชะนะได-08.jpg

ผาชะนะได เป็นจุดชมทะเลหมอกของจังหวัดอุบลราชธานี และที่สำคัญคือเป็นจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในแดนสยาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย ใช้เป็นจุดรายงานเวลาพระอาทิตย์ขึ้นของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าดงนาทาม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพิกัดภูมิศาสตร์ที่ ละติจูด 15 องศา 37 ลิปดา 3.5 พิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดา 17 พิลิปดา ตะวันออก

หากต้องการชมภาพ ผาชะนะได 360 องศา คลิกที่นี่เลย ครับ http://livingmuseumthailand.com/phatam/phachanadai.html