guideubon

 

เทศกาลไฟ หาดทรายสามเหลี่ยมมรกต ตำบลโดมประดิษฐ์

หาดทรายสามเหลี่ยมมรกต-01.jpg

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.โดมประดิษฐ์ เชิญเที่ยวงานเทศกาลไฟหาดทรายสามเหลี่ยมมรกต ณ หาดทรายสามเหลี่ยมมรกต (อ่างเก็บน้ำพลาญเสิอตอนล่าง) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 - 27 พฤศจิกายน 2566

สำหรับงานเทศกาลไฟหาดทรายสามเหลี่ยมมรกต เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทง ตำบลโดมประดิษฐ์ ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลโดมประดิษฐ์

กิจกรรมภายในงาน เฉพาะวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
1.ประกวดร้องเพลงลูกท่ง
2.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชกมวยทะเล)
3.การแข่งขันเรือพาย
4.การประกวดกระทง
5.การประกวดนางนพมาศ

เทศกาลไฟมีตั้งแต่วันที่ 9 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ หาดทรายสามเหลี่ยมมรกต ต.โดมประดิษฐ์  อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทุกวัน 18.00- 22.00 น.

ขอบคุณภาพ : S23 Ultra by Madam'Noy

หาดทรายสามเหลี่ยมมรกต-02.jpg

หาดทรายสามเหลี่ยมมรกต-03.jpg

หาดทรายสามเหลี่ยมมรกต-04.jpg

หาดทรายสามเหลี่ยมมรกต-05.jpg

หาดทรายสามเหลี่ยมมรกต-06.jpg