guideubon

 

นิทรรศการ "ผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-01.jpg

รัฐบาลได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานหนัก มาเป็นเวลายาวนาน ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ พระปรีชาชาญของพระองค์ท่าน ทำให้ทรงรื้อฟื้นผ้าไทย ซึ่งสูญหายไปกว่า 70 ปี ให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-02.jpg

กระทรวงมหาดไทย จึงได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในแต่ละจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 90 ตัว โดยให้มีขนาดและสีให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม จากนั้นจัดส่งผีเสื้อประดิษฐ์ดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้คัดเลือกผีเสื้อที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่มีความสวยงามและเหมาะสม จำนวน 90 ตัว ส่งให้กระทรวงมหาดไทยตามกำหนด เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

นอกจากนั้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในบริเวณ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 โดยจัดให้มีผีเสื้อหลากหลายขนาดและสีให้แตกต่างกัน จำนวน 90,290 ตัว และดอกไม้ป่าพระราชทาน 5 ชนิด คือ มณีเทวา ดุสิตา สร้อยสุวรรณา สรัสจันทร และทิพย์เกสร

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ชอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ชม "ผีเสื่อแห่งความจงรักภักดี" 90,290 ตัว และดอกไม้ป่านามพระราชทาน ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2565 พร้อมชมการแสดงดนตรีจากกลุ่มอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวันศุกร์ และเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.30 น. และวันที่ 12 สิงหาคม ชมการแสดงดนตรี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.00 น. 

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-04.jpg

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-05.jpg

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-06.jpg

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-07.jpg

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-08.jpg

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-09.jpg

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-10.jpg

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-11.jpg

ผีเสื้อและดอกไม้ป่า-อุบล-12.jpg