guideubon

 

ถนนเลียบแม่น้ำมูล ท่าน้ำตลาดใหญ่ จุดเริ่มต้นพัฒนาย่านเมืองเก่าอุบลฯ

ถนนเลียบแม่น้ำมูล-ท่าน้ำตลาดใหญ่-01.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครอุบลราชธานี ทดสอบระบบไฟฟ้า บริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล ท่าน้ำตลาดใหญ่ ตามโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำมูล เป็นเมืองริมน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผู้เสนอโครงการ เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าววว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำมูล เป็นการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน และระบบระบายน้ำ ทางเดินริมน้ำ จุดชมวิว และไฟฟ้าแสงสว่าง ณ ถนนเลียบแม่น้ำมูล ช่วงใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย ไปจนถึง บริเวณท่าน้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจโซนเมืองเก่า และเป็นลานกิจกรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายของประชาชนชาวอุบลราชธานี ทั้งยังเป็นการป้องกันการพังทลายตลิ่งริมแม่น้ำมูล และเชื่อมต่อเส้นทางจราจรวงแหวนรอบในในอนาคต ลดปัญหาการจราจรอีกด้วย

ภาพโดย นายสุขสันติ์ แก้วสง่า

ถนนเลียบแม่น้ำมูล-ท่าน้ำตลาดใหญ่-02.jpg

ถนนเลียบแม่น้ำมูล-ท่าน้ำตลาดใหญ่-03.jpg

ถนนเลียบแม่น้ำมูล-ท่าน้ำตลาดใหญ่-04.jpg

ถนนเลียบแม่น้ำมูล-ท่าน้ำตลาดใหญ่-05.jpg

ถนนเลียบแม่น้ำมูล-ท่าน้ำตลาดใหญ่-06.jpg

ถนนเลียบแม่น้ำมูล-ท่าน้ำตลาดใหญ่-07.jpg