guideubon

 

ข้อมูลทั่วไปของด่านถาวรช่องเม็ก

ช่องเม็ก-อุบล-01.jpg

ข้อมูลทั่วไปของด่านถาวรช่องเม็ก

เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิรินธร ห่างจากตัวจังหวัด ราว 90 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาว ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาค อีสาน ที่สามารถเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางพื้นดิน ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ามลำน้ำโขง และเป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217 จากอุบลราชธานี ถนนสายนี้เชื่อมกับถนนในเขตลาว เข้าไปสู่เมืองปากเซในอีก 38 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเซีย

บริเวณช่องเม็กมีด่านตรวจคนเข้าเมือง และร้านขายสินค้าที่นำเข้ามาจากลาว และหากข้ามไปทางฝั่งลาว จะมีร้านค้าปลอดภาษีตั้งบริการอยู่

“ช่องเม็กนั้น” นับเป็นด่านชายแดนที่เป็นเสมือนประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางสู่เมืองปากเซ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว ที่เต็มไปด้วยสีสัน และยังสามารถเดินทางต่อไปยังน้ำตกหลี่ผี และน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่แม่น้ำโขงทั้งสาย ไหลต่างระดับกันลงมา อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

การเดินทางข้ามไปยังปากเซ

นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนำหลักฐานไปยื่นคำร้องขอทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายความมั่นคง) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวัน ในเวลาราชการ หรืออาจยื่นคำขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ทุกวัน ไม่เว้น วันหยุดราชการ หรือที่ จุดผ่านแดนชั่วคราวช่องเม็ก ยื่นเรื่องแล้วสามารถรอรับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้เลย หากนักท่องเที่ยวมีพาสปอร์ตแล้ว ไม่ต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว

บัตรผ่านแดนชั่วคราว มีกำหนดเวลาท่องเที่ยวในลาวได้ 3 วัน 2 คืน

หากจะนำรถเข้าไปทางฝั่งลาว ต้องนำรถไปทำพาสปอร์ตรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ผู้ขับขี่จะต้องนำสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนาใบเสียภาษีรถยนต์ ไปยื่นเรื่องขออนุญาตด้วย

ด่านชายแดนช่องเม็ก เปิดทำการเวลา 08.00 - 18.00 น.

ค่าใช้จ่ายฝั่งไทย - ค่าทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว คนละ 30 บาท

ค่าใช้จ่ายฝั่งลาว

- ค่าเหยียบแผ่นดิน สปป.ลาว คนละ 20 บาท

- ค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวลาว คนละ 400 บาท

- ค่าธรรมเนียมรถ ค่าใช้ทาง คันละ 800 บาท

- ค่าประกันภัยรถ ประมาณคันละ 300-500 บาท

- ค่าใช้จ่ายขากลับ - หากเกิน 16.00 นจ. ต้องเสียค่าล่วงเวลาที่ ตม.ฝั่งลาว คนละ 150 บาท ส่วนฝั่งไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ศูนย์บริการออกหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราว E-Border Pass

ศูนย์บริการออกหนังสือเดินทางผ่านแดนด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (E-Border Pass) ย้ายจากศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) ไปอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ถนนแจ้งสนิท ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ทำ E-PASSPORT ที่สำนักงานหนังสือเดินทางอุบลราชธานี

กรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำพาสปอร์ตให้กับชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียง 

ขยายเวลาเปิดจุดผ่าแดนถาวรช่องเม็ก

เริ่ม 15 มี.ค.58 นี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับด่านสากลบ้านวังเต่า แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเวลา 06.00 - 18.00 น. ขยายเวลาเป็น 06.00 - 20.00 น. ทุกวัน

ระเบียบการข้ามแดน ด่านพรมแดนช่องเม็ก

การเดินทางข้ามไปยังปากเซนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนำหลักฐานเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด พร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไปยื่นคำร้องขอทำบัตรผ่านแดนได้ ยื่นเรื่องแล้ว สามารถรอรับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้เลย

การนำยานพาหนะออกต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

เพื่อความสะดวกในการนำยานพาหนะออกนอกราชอาณาจักร กรุณาเตรียมเอกสาร พร้อมคำร้องขอนำยานพาหนะออกนอกราชอาณาจักร ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้

นำรถเข้าลาว ต้องทำพาสปอร์ตรถ รถทุกชนิดที่เดินทางสัญจรไปมาใน สปป.ลาว รถทุกคันต้องมีหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต) ประจำรถคันนั้นๆ เพื่อตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลา พร้อมกับติดสติกเกอร์เป็นภาษาอังกฤษตัว T ที่ย่อมาจากคำว่า “ไทยแลนด์”

การเดินทางไปสปป.ลาว โดยรถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 49 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปเมืองปากเซ สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายก็ถูก คนละ 200 บาทต่อเที่ยวเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก นสพ.หอการค้าอุบลราชธานี ธันวาคม 2557