guideubon

 

ขึ้นผาแต้มต้อนรับปีใหม่ ต้องแสดงหลักฐานฉีดวัคซีน หรือผลตรวจโควิด

ขึ้นผาแต้มปีใหม่2565-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม ต้อนรับปีใหม่ 2565 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 บนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ผู้ที่จะเข้าร่วมงาน
- ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 หรือ
- แสดงหลักฐานผลการตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
- รพ.สต.หนองผือน้อย ให้บริการตรวจ ATK หาเชื้อโควิด-19 ฟรี!! 

กำหนดการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม ปี 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 มีกิจกรรมที่่น่าสนใจ ดังนี้

ขึ้นผาแต้มปีใหม่2565-02.jpg

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
17.00 น. คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ตั้งขบวนขันหมากเบ็ง ณ จุดนัดหมาย
17.30 น. เริ่มขบวนแห่ขันหมากเบ็ง ไปยังปะรำพิธีบริเวณลานหินจัดงาน
- ขบวนขันหมากเบ็ง ถึงปะรำพิธี วางพานขันหมากเข็งในจุดกำหนด

18.00 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เดินทางถึงเต็นท์ปะรำพิธี
- พิธีกร อาราธนาศีล /พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์
- กรวดน้ำรับพร/ เสร็จพิธี

19.00 น. ฟังบทสวด เจริญชัยมงคลคาถา
- เทปธรรมะ / บทสวดผ่านเสียงตามสาย

23.00 น. ฟังเทปธรรมะ ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต คำอวยพรปีใหม่ สมเด็จพระสังฆราช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
23.50 น. ร่วมนับถอยหลัง รับปีใหม่ 2565
- ย่ำกลองรับปีใหม่

24.01 น. เปิดเพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่"
- เปิดคำอวยพรปีใหม่ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (2 คณะ)
- เปิดคำอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- เปิดคำอวยพรปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2565
04.30 น. ย่ำกลอง เชิญชวนพร้อมกันเตรียมรับตะวันใหม่

05.30 น. พระสงฆ์ เดินทางถึงปะรำพิธี

06.00 น. ประชาชน พร้อมกันบริเวณปะรำพิธี
- พระสงฆ์ให้ศีลรับพร
- พระอาทิตย์ขึ้น พระสงฆ์สวด ชัยมงคลคาถา (ประมาณ 10 นาที)
- พระสงฆ์ รับบิณฑบาต
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ..กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม