guideubon

 

คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวอีสานใต้ 5 จังหวัด เชื่อมโยงลาวใต้และกัมพูชา

8เส้นทางท่องเที่ยว-อีสานใต้-00.jpg

คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวอีสานใต้ จากแผนงานวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีอีสานใต้ บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว จัดทำโดยคณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง และคณะฯ คณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธายี โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2559 มีทั้งหมด 8 เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้ 5 จังหวัด และเชื่อมโยงลาวใต้และกัมพูชา สามารถดาวโหลดได้ฟรี!!  

8เส้นทางท่องเที่ยว-อีสานใต้-01.jpg

1. เส้นทางท่องเที่ยวดื่มด่ำธรรมชาติเขาใหญ่ ตระการตาสินค้าพื้นถิ่น เรียนรู้ฟาร์มเกษตรสร้างสรรค์ สักการะพระเกจิอาจารย์ดังอีสานใต้ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

 

8เส้นทางท่องเที่ยว-อีสานใต้-02.jpg

2. เส้นทางไหม สายบุญ เทศกาลเข้าพรรษา ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

 

8เส้นทางท่องเที่ยว-อีสานใต้-03.jpg

3. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หัตถกรรม ชาติพันธุ์ถิ่นอีสานใต้ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

 

8เส้นทางท่องเที่ยว-อีสานใต้-04.jpg

4. เส้นทางท่องเที่ยวชายแดน 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

 

8เส้นทางท่องเที่ยว-อีสานใต้-05.jpg

5. เส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ำโขง เชื่อมโยงลาวใต้ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

 

8เส้นทางท่องเที่ยว-อีสานใต้-06.jpg

6. เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ ภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่น กลิ่นอายอารยธรรมขอม ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

 

8เส้นทางท่องเที่ยว-อีสานใต้-07.jpg

7. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชีวิตลุ่มน้ำมูล ภูมิปัญญาหัตถกรรมอีสานใต้ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

 

8เส้นทางท่องเที่ยว-อีสานใต้-08.jpg

8. เส้นทางท่องเที่ยวจิตอาสาพัฒนาอีสานใต้ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่