guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ใช้ผนังอาคารเรียน วาดภาพสวยๆ เป็นจุดเช็คอิน

ผนังอาคารเรียนเก่า-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ปีนี้ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพสถานที่ในจัดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ณ สนามแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผนังอาคารเรียนเก่า-อาชีวะอุบล-02.jpg

ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 22 รายการ

ผนังอาคารเรียนเก่า-อาชีวะอุบล-03.jpg

เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จากอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่อีสานทั้ง 20 จังหวัด ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันดังกล่าว ครู และนักเรียน นักศึกษา คณะวิชาศิลปกรรม นำโดย นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม ผุดไอเดียเจ๋ง รังสรรค์ผนังห้องเรียนและบริเวณทางขึ้นบันได ของตึกคณะวิชาศิลปกรรม อาคารเรียน 5 และอาคารเรียน 8 ที่สภาพปัจจุบันเก่าและทรุดโทรมไปมาก เนรมิตให้เกิดความสวยงามและสะดุดตาด้วยสีสันของภาพวาด 3 มิติ ได้แก่ ภาพวาดบุคคลเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุบลฯ ภาพสถานที่ท่องเทียวจังหวัดอุบลราชธานี ทิวทัศน์และธรรมชาติทั่วไป ที่เกิดจากความคิด จินตนาการของนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 20 ภาพ รังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ สามารถเป็นจุดเช็คอิน หรือแลนด์มาร์ค สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนในในครั้งนี้ได้อย่างดียิ่ง

นางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาของครูผู้สอน โดยผู้เรียนสามารถนำทักษะฝีมือที่ได้รับการเรียนรู้มาพัฒนาฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชำนาญ จนนำมาสู่การปฏิบัติจริง

กิจกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ ที่เด็กอาชีวะทุกสาขาวิชา จะได้โชว์ศักยภาพของตนสู่การเป็นฝีมือชน คนสร้างชาติ และขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าชมความงามของงานศิลปะพร้อมบันทึกภาพความประทับใจเหล่านี้ได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีของเราได้

ผนังอาคารเรียนเก่า-อาชีวะอุบล-04.jpg

ผนังอาคารเรียนเก่า-อาชีวะอุบล-05.jpg

ผนังอาคารเรียนเก่า-อาชีวะอุบล-06.jpg

ผนังอาคารเรียนเก่า-อาชีวะอุบล-07.jpg

ผนังอาคารเรียนเก่า-อาชีวะอุบล-08.jpg