guideubon

 

“ผาแต้ม” ปรับราคาค่าเข้าใหม่ คนละ 40 ต่างชาติ 400

ผาแต้ม-02.jpg

สืบเนื่องจากมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวจาก สื่อมวลชนส่วนกลาง ได้ออกข่าวถึง กรณีทางผู้บริหารระดับสูง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกรมอุทยานฯ เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานฯ จำนวน 31 แห่ง โดยให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2558 ดังนี้

ค่าบริการชาวไทยเด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาทชาวต่างประเทศ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท จำนวน 9 อุทยานฯ ประกอบด้วย ทับลาน จ.ปราจีนบุรี ตาพระยา จ.สระแก้ว เขาหลัก-ลำรู่ จ.กระบี่ หมู่เกาะเภตรา แก่งตะนะ ภูสระดอกบัว จ.อุบลราชธานี ภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร ภูพาน จ.สกลนคร และภูลังกา จ.นครพนม

อัตราค่าบริการสำหรับชาวไทยเด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท จำนวน 3 แห่ง คือป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ รามคำแหง จ.สุโขทัย และแม่เมย จ.ตาก

อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 40 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 1 แห่ง คือ อุทยานฯ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อัตราค่าบริการชาวไทย เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์ ไทรโยค และเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

อัตราค่าบริการชาวไทยเด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติเด็ก 150 ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 2 แห่ง คือเขาสก และหมู่เกาะอางทอง จ.สุราษฎร์ธานี

อัตราค่าบริการชาวไทยเด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน จ.กระบี่

อัตราค่าบริการชาวไทยเด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 60 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 2 แห่ง คือ ธารโบกขรณี จ.กระบี่ และอ่าวพังงา จ.พังงา

อัตราค่าบริการชาวไทยเด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาว ต่างชาติเด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 400 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ ภูจอง-นายอย ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี และพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ

อัตราค่าบริการชาวไทยเด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท จำนวน 2 แห่ง คือ ทุ่งแสลงหลวง และภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 1 แห่ง คือ อุทยานฯ น้ำตกชาติตระการ

อัตราค่าบริการ สำหรับชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 150 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก และห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่

นิมิต-สิทธไตรย์-01.jpgทางด้านนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าอุบลฯ ได้ใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า กิจการด้านการ ท่องเที่ยว น่าจะเป็นกิจการที่จำเป็นที่ภาครัฐต้องบรรจุอยู่ในสิ่งที่ภาครัฐมอบให้และบริการประชาชน เฉกเช่นเดียวกันกับกิจการด้านรถไฟฟรี-รถเมล์-และโรงพยาบาล เป็นต้น

การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องเข้าถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสุข การขึ้นราคาเข้าชม “อุทยานผา แต้ม) ไม่ใช่ทางออกที่ชัดเจน ควรให้ชะลอไปก่อน ราคาเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจใน ปัจจุบันอยู่แล้ว รายได้ประชาชนทั่วไปไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยมี แต่จะลดลง ผิดกับสิ่งของทั่วไปทั้งอุปโภคและบริโภค ถีบตัว ราคาสูงขึ้นมากดังที่เห็น หากขึ้นราคาในช่วงนี้ ด้านการท่องเที่ยวสู่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 2557 ในช่วงเวลานี้ มีหวังซบเซาแน่ ปธ.นิมิตกล่าว

 

ข้อมูลจาก นสพ.หอการค้าอุบลราชธานี กันยายน 2557