guideubon

 

4 แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง จ.อุบลฯ จับมือขายแพคเกจสุดคุ้ม

mou-แหล่งท่องเที่ยว-อุบล-01.jpg

วันที่ 8 เมษายน 2559 ที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ Country of Arts 3D Gallery อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี การประชาสัมพันธ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างตัวแทนจาก 4 แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย สวนสัตว์อุบลราชธานี /ศูนย์ดาราศาสตร์ท่องฟ้าจำลอง อุบลราชธานี / แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ อเล็กซานเดอร์มหาราช และ แหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ Country of Arts 3D Gallery 

mou-แหล่งท่องเที่ยว-อุบล-02.jpg

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นโครงการนำร่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ส่งเสริมให้ ปี 2559 นี้ เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี สองคล่องกับโครงการชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล "Lady Destination @ Ubon" เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิง ได้พาครอบครัว เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในราคาประหยัด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น ให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้สู่ชุมชน การส่งเสริมให้ความรู้ กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และยังเป็นการรวมตัวกันของแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่งนี้ เข้าด้วยกันอีกด้วย

mou-แหล่งท่องเที่ยว-อุบล-03.jpg

ในส่วนของการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เป็นการส่งเสริมทางด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน โดยการติดป้าย แผ่นพับโบว์ชัวร์และการออกบูธกิจกรรมร่วมกัน และนักท่องเที่ยวสามารถซื้อแพคเกจท่องเที่ยวได้ในราคาที่ถูกมาก มีทั้งหมด 6 แพคเกจ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้ตามสะดวก บัตรสามารถใช้ได้ 5 วัน ดังนี้

mou-แหล่งท่องเที่ยว-อุบล-04.jpg

mou-แหล่งท่องเที่ยว-อุบล-05.jpg

mou-แหล่งท่องเที่ยว-อุบล-06.jpg

mou-แหล่งท่องเที่ยว-อุบล-07.jpg

mou-แหล่งท่องเที่ยว-อุบล-08.jpg

mou-แหล่งท่องเที่ยว-อุบล-09.jpg