guideubon

 

ชวนคนรู้ใจ ไปแขวนโคม ชมจันทร์ คืนวันเพ็ญ 4 ต.ค.60

แขวนโคม-ชมจันทร์-ไหว้พระจันทร์-02.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีไหว้พระจันทร์ สวดมนต์ไหว้พระ แขวนโคมชมจันทร์ วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 

แขวนโคม-ชมจันทร์-ไหว้พระจันทร์-01.jpg

แม้ว่าในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีทำให้มนุษย์โลกเรา สามารถเดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้แล้ว และยังสามารถถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์มาให้เราดูได้อย่างทะลุปรุโปร่ง แต่ชาวจีนส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศไทย ก็ยังคงยึดถือประเพณีไหว้พระจันทร์อย่างไม่เสื่อมคลาย เพียงแต่วัตถุประสงค์อาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จากความเชื่อ ความศรัทธา มาเป็นกุศโลบายเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา มีเวลาจิบน้ำชา กินขนม และนั่งชมความงามของพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญไปด้วยกัน

แขวนโคม-ชมจันทร์-ไหว้พระจันทร์-03.jpg

มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์อย่างเหนียวแน่น มีการจัดพิธีไหว้พระจันทร์มาอย่างต่อเนื่องหลายปี ดดยปีนี้จะมีความพิเศษยิ่งขึ้น เพราะจะมีโคมไฟให้ทุกรุ่นทุกวัยได้ชวนกันมาแขวนโคม ชมจันทร์ด้วยกัน ในชื่องานว่า "เทศกาลไหว้พระจันทร์ สวดมนต์ไหว้พระ แขวนโคม ชมจันทร์" ประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้ วันไหว้พระจันทร์ตรงกับวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ทางมูลนิธิฯ มีการจัดเตรียมโคมไว้บริการ ให้เราเขียนชื่อ-นามสกุล แล้วนำติดไว้กับโคมด้วยตัวเองครับ

แขวนโคม-ชมจันทร์-ไหว้พระจันทร์-04.jpg

วันไหว้พระจันทร์ เป็นวันที่พระจันทร์ส่องแสงงดงามที่สุด และเต็มดวงที่สุด ชาวจีนจึงให้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม เป็นสื่อกลางของการคิดถึงซึ่งกันและกัน เมื่อคนในครอบครัวจากบ้านเกิดไปไกลคิดถึงครอบครัว ก็ให้แหงนมองดวงจันทร์ส่งความรู้สึกที่ดี ส่งความคิดถึงไปสู่ครอบครัวและคนที่รักผ่านดวงจันทร์ นอกจากนี้ ชาวจีนยังถือว่า วันไหว้พระจันทร์ เป็นวันที่คนในครอบครัวจะได้แสดงความสามัคคีกัน และได้ชมดวงจันทร์พร้อมหน้ากัน ซึ่งชาวจีนได้นิยาม วันไหว้พระจันทร์ ว่า "วันแห่งการอยู่พร้อมหน้าของครอบครัว"  

แขวนโคม-ชมจันทร์-ไหว้พระจันทร์-06.jpg

เชิญชวนคนในครอบครัว หรือคนที่รู้ใจ ไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ แขวนโคม ชมจันทร์ ที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ (ข้างดูโฮม อุบลวัสดุ) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นี้ ระหว่างเวลา 18.00-21.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.045-321273 และ 045-323111

แขวนโคม-ชมจันทร์-ไหว้พระจันทร์-05.jpg

แขวนโคม-ชมจันทร์-ไหว้พระจันทร์-07.jpg

แขวนโคม-ชมจันทร์-ไหว้พระจันทร์-08.jpg