guideubon

 

แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ อเล็กซานเดอร์มหาราช

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-01.jpg

ไกด์อุบลขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตามรอยการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ALEXANDER อเล็กซานเดอร์มหาราชชาตินักรบ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งประเทศไทยมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติมาใช้สถานที่ถ่ายทำในประเทศไทยปีละหลายๆ เรื่อง โดยกรมการท่องเที่ยวเลือกสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ในช่วงแรกนี้ 2 แห่ง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เรื่อง "James Bond 007 : The Man with the Golden Gun" ตั้งอยู่ที่ ท่าเรือสุรกุล ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เรื่อง "Alexander" ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เรื่อง "อเล็กซานเดอร์ มหาราชชาตินักรบ" นี้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล หมู่ 4 บ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยมีที่มาจาก เมื่อปี พ.ศ.2547 ภาพยนตร์เรื่อง Alexander ได้เคยมาถ่ายทำบางฉาก ณ บริเวณผาแต้ม จ.อุบลราชธานี ต่อมากรมการท่องเที่ยวเห็นว่าพื้นที่หมู่ 4 บ้านบัวเทิง มีภูมิประเทศที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้ และมีการคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงพิจารณาเลือกเป็นสถานที่ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางการถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท โดยจำลองบรรยากาศจากในภาพยนตร์มาไว้ มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เข้าชมทุกกลุ่ม แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เรื่อง อเล็กซานเดอร์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ภายในแบ่งการแสดงออกเป็นกระโจม ภายในมีอะไรให้ชมบ้าง ไกด์อุบลขอพาท่านเดินชมไปพร้อมๆ กัน ครับ

แผนที่ แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราช

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-03.jpg

ส่วนแรกเมื่อจอดรถที่ลานจอดรถด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะพบกับศุนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่ท่องเที่ยวและของดีประจำจังหวัด รวมถึงข้อมูลภาพรวมของโครงการ

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-02.jpg

ถัดจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่านจะเห็นประตูเมืองที่ออกแบบสร้างอย่างยิ่งใหญ่

ที่ประตูเมืองนี้ เป็นอาคารนิทรรศการ บอกเล่าประวัติความเป็นมาการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย บุคคลสำคัญผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย รายชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย และข้อความประทับใจของผู้กำกับเรื่องอเล็กซานเดอร์ที่เข้ามาถ่ายทำที่จังหวัดอุบลราชธานี

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-13.jpg

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-14.jpg

อีกด้านหนึ่งของประตูเมือง เป็นโรงภาพยนตร์ที่จัดฉายบันทึกเหตุการณ์และสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี และภาพยนตร์ไทยที่มีความสำคัญในแต่ละยุคสมัย

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-04.jpg

อาคารนิทรรศการหลัก แบ่งออกเป็น 2 โซน

ส่วนแรก แสดงนิทรรศการจำลองภาพประวัติศาสตร์ บรรยากาศต่างๆ พร้อมเนื้อหาในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์มหาราช ส่วนที่สอง เป็นสถานที่แสดงภาพยนตร์ 4 มิติ ฉายบางช่วงของภาพยนตร์ด้วยระบบที่ทันสมัย มีทั้งภาพ เสียง ลม และการสั่นสะเทือนที่สมจริง

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-05.jpg

บริเวณทางเดินระหว่างกระโจมที่จัดแสดงต่างๆ จัดไว้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ภายในแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ มีความสวยงาม ร่มรื่น ถูกออกแบบให้เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ไทยที่สำคัญๆ โดยมีป้ายให้ข้อมูลไว้ว่าเป็นต้นไม้ชนิดใดบ้าง

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-10.jpg

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-12.jpg

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-11.jpg

อาคารคลังอาวุธ กระโจมคลังอาวุธ นำเสนออาวุธจำลองซึ่งอิงจากประวัติศาสตร์และภาพยนตร์ รวมถึงให้ข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอาวุธที่แต่ละฝ่ายใช้ในการรบกันในยุคนั้น

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-09.jpg

กระโจมเครื่องแต่งกาย

อาคารเครื่องแต่งกาย นำเสนอเครื่องแต่งกาย ซึ่งจำลองจากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และภาพยนตร์

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-08.jpg

บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล มีรูปปั้นจำลองฉากการต่อสู้

ผลงานประติมากรรมจำลองที่ได้แรงบันดาลใจจากฉากการต่อสู้ในภาพยนตร์ ระหว่างกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชบนหลังม้า กับกษัตริย์อินเดียมหาราชพอรุสบนหลังช้าง พร้อมเรื่องราวความเป็นจริงในเชิงประว้ติศาสตร์

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-07.jpg

กระโจมถ่ายภาพที่ระลึก

นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการถ่ายภาพที่ระลึกในฉากจำลองที่จัดเตรียมไว้ให้

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-06.jpg

ฉากจำลองบรรยากาศตลาด

นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินเหมือนเดินอยู่ในภาพยนตร์ด้วยฉากจำลองตลาด พร้อมการถ่ายภาพเป็นคนขายหรือคนซื้อได้ด้วย

Alexander-อเล็กซานเดอร์-อุบล-15.jpg

และสุดท้ายของการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราช คือการช็อปปิ้งร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งของดีที่มาจากแหล่งต่างๆ ทั่วภาคอีสาน

แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราช เปิดให้เข้าชมทุกวัน

วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น. 

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท กรณีมาเป็นหมู่คณะ ทำหนังสือประสานแจ้งล่วงหน้า ลดครึ่งราคา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลท่าช้าง โทร. 045-202213 และ 087-2500169